2019-2020

Σημείωση: Τα άρθρα μπορούν να ληφθούν μόνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί προηγούμενη άδεια του συγγραφέα και του εκδότη.

(*: ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία συγγραφέας)

2020                                                                                                                                                         

Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios, Sotiris P. Evgenidis, “On a generalized framework for turbulent collision frequency models in flotation: The road from past inconsistencies to a concise algebraic expression for fine particles”, Advances in Colloid and Interface Science, 284, 102270, 2020. doi, pdf.

Petros Gkotsis, Sotiris P. Evgenidis, Thodoris D. Karapantsios, Associating void fraction signals with bubble clusters features in co-current, upward gas-liquid flow of a non-Newtonian liquid”International Journal of Multiphase Flow, 131, 103297, 2020. doi, pdf.

M. Kostoglou, T.D. Karapantsios, O. Oikonomidou. “A critical review on turbulent collision frequency/efficiency models in flotation: Unravelling the path from general coagulation to flotation”, Advances in Colloid and Interface Science, 279, 102158, 2020. doi, pdf.

Recupido, F., Toscano, G., Tatè, R., Petala, M., Caserta, S., Karapantsios, T. D., & Guido, S. (2020). “The role of flow in bacterial biofilm morphology and wetting properties”. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 192(March), 111047. doi, pdf 

Vlachou, M. C., Zacharias, K. A., Kostoglou, M., & Karapantsios, T. D. (2020). “Droplet size distributions derived from evolution of oil  fraction during phase separation of oil-in-water emulsions tracked by electrical impedance spectroscopy”. Colloids and Surfaces A:
Physicochemical and Engineering Aspects, 586(November 2019), 124292. doi, pdf

Chondrou, A. P., Evgenidis, S. P., Kostoglou, M., & Karapantsios, T.D. (2020). “An Innovative Miniature Pulsating Emulsification Device : Flow Characterization and Measurement of Emulsion Stability” , Colloids and Interfaces, 4(1), 7, 2020. doi, pdf

Recupido F., Petala M., Kostoglou M., Caserta S., Guido S. and Karapantsios T.D., “Wetting properties of biofilms produced under well controlled shear flow conditions”, Biofilm9 (virtual) conference, 29 th September-1 st October 2020, Karlsrhue Institute of Technology (KIT), Germany, Oral presentation.

2019                                                                                                                                                         

Kostoglou, & Karapantsios. (2019). “Contact Angle Profiles for Droplets on Omniphilic Surfaces in the Presence of Tangential Forces”. Colloids and Interfaces, 3(4), 60. doi, pdf

Kostoglou, M., & Karapantsios, T. D. (2019), “Unifying boiling and degassing theories: Self-similar and pseudo-steady state analysis”, International Journal of Thermal Sciences, 146 (September), doi, pdf

S. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, V. Papadopoulou, N. Renne, S. Theunissen, C. Balestra, T. Karapantsios, “Assessment of endothelial functionality by means of electrical impedance measurements, Scientific Chronicles, 24(3), 417-433, 2019. pdf

Petros K. Gkotsis, Sotiris P. Evgenidis, Thodoris D. Karapantsios*, “Influence of Newtonian and non-Newtonian fluid behaviour on void fraction and bubble size for a gas-liquid flow of sub-millimeter bubbles at low void fractions”, Experimental Thermal and Fluid Science Flow, 109, 109912, 2019. doi, pdf

Vlachou, M. C., Lioumbas, J. S., Kostoglou, M., David, K., Chasapis, D., Schwarz, C., …Karapantsios, T. D. (2019).Subcooled flow boiling in horizontal  and vertical macro-channel under Earth-gravity and hyper-gravity conditions”International Journal of Heat and Mass Transfer, 133, 36–51. doi, pdf

Maria C. Vlachou, Chara Efstathiou, Aristomenis Antoniadis, Thodoris D. Karapantsios* “Micro-grooved surfaces to enhance flow boiling in a macro-channel” Experimental Thermal and Fluid Science, 108, 61–74, 2019, doi, pdf

Athanasios Plomaritis, Dimitris Giliopoulos, Konstantinos Triantafyllidis, Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios* “Mesoporous Silica SBA-15 Particles in a Detergent Solution as Abrasive and Coating Material for Household Care Cleaning Products”, Colloids Interfaces (Open Access) 2019, 3, 12; doi, pdf

O.Oikonomidou, S. P. Evgenidis, C. Schwarz, J.J.W.A. van Loon, T. D. Karapantsios. “Degassing of a decompressed flowing liquid under hypergravity conditions”International Journal of Multiphase Flow, 115, 126-136, 2019. doi  pdf

Ríos-López, I., Petala, M., Kostoglou, M., & Karapantsios, T. D. (2019). “Sessile droplets shape response to complex body forces”. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 572(April), 97–106. doi, pdf

O. Oikonomidou, J.J. W.A van Loon, C.J. Schwarz, M. Kostoglou, T.D. Karapantsios, “A Note on Liquid Velocities Arising during Decompression Degassing in Hypergravity”,  Microgravity Science and Technology, 31(5), 505-51, 2019. doi,

A. P. Chondrou, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios. “Stability study of emulsions prepared with an Innovative Miniature Emulsification Device”3rd Chemistry Conference of Graduate & Undergraduate Students, Thessaloniki, Greece, November 22-23, 2019.

T. D. Karapantsios. “Technology Development for Space Applications. The experimental work of Multiphase Dynamics Group (Chemistry Department, A.U.Th.)”, 3rd Chemistry Conference of Graduate & Undergraduate Students, Thessaloniki, Greece, November 22-23, 2019.

A. P. Chondrou, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios. “Development of an Innovative Miniature Emulsification Device”, 8th Conference: Bubble and Drop, Sofia, Bulgaria, June 24-28, 2019.

F. Salerni, A. Chondrou, R. Sutterlin, D. Orsi, E. Santini, F. Ravera, T. Karapantsios, L. Liggieri, L. Christofolini. “First tests of the capability of the Soft Matter Dynamics facility to produce and study emulsions”, 26th ELGRA Symposioum and General Assembly, Granada, Spain, September 24-27, 2019.

C. Argyropoulos, M. Kostoglou, T. Karapantsios “Experimental study of heat transfer and bubble dynamics during flow boiling at porous – coated surfaces. The role of pressure fluctuations”, 8th Conference: Bubble and Drop, Sofia, Bulgaria, June 24-28, 2019.

Lioumbas, S. Evgenidis, T. Tsilipiras, M. Kostoglou, T. Karapantsios. “Effect of micro-gravity on boiling during the immersion of a water saturated porous matrix in hot oil”,26thELGRA Symposium and General Assembly, Granada, Spain, September 24-27, 2019.

Lioumbas, M. Kostoglou, T. Karapantsios. “Estimation of heat transfer coefficient during pre-boiling period in frying experiments at several sample orientations and gravity levels”,26thELGRA Symposium and General Assembly, Granada, Spain, September 24-27, 2019.

Oikonomidou, S. Evgenidis, C. J. Schwarz, J. J.W.A. van Loon, M. Kostoglou, T. Karapantsios. “Bubbles forming under hypergravity accelerations due to the degassing of a liquid jet”,26thELGRA Symposium and General Assembly, Granada, Spain, September 24-27, 2019.

S. P. Evgenidis, K. Zacharias, V. Papadopoulou, N. Renne, S. Theunissen, C. Balestra, T. Karapantsios. “Post-dive detection of endothelial dysfunction and bubbles as markers of decompression stress in scuba divers”,8thConference: Bubble and Drop, Sofia, Bulgaria, June 24-28, 2019.

M. Kostoglou, O. Oikonomidou, T.D. Karapantsios, “Towards a unified boiling and degassing theory: self-similarity analysis”, 8th Conference: Bubble and Drop, Sofia, Bulgaria, June 24-28, 2019.

I. Rios-Lopez, S. P. Evgenidis, M. Kostoglou, T. Karapantsios. “Droplet spreading & sliding on solid substrates under controlled body forces”,8thConference: Bubble and Drop, Sofia, Bulgaria, June 24-28, 2019.

O. Oikonomidou, S. P. Evgenidis, C. J. Schwarz, J. J.W.A. van Loon, M. Kostoglou, T. Karapantsios. “Degassing of a liquid jet under various gravitational accelerations”,8thConference: Bubble and Drop, Sofia, Bulgaria, June 24-28, 2019.

S. P. Evgenidis, K. Zacharias, T. D. Karapantsios, “In-Vivo Embolic Detector (I-VED): Technology for bubbles detection in living subjects”, Invited Research Seminar, Joint Department of Biomedical Engineering-UNC Chapel Hill & NC State University, February 4, 2019.

Liggieri L., Ravera F., Santini E., Loglio G., Karapantsios T., Kostoglou M., Chondrou A., Miller R., Christofolini L., Salerni F., Davide O., Antoni M., Sakamoto K., Yamashita Y., Misono T., Hashimoto S., Noskov B., Ferri J. K., “Exploring the Relations Between Emulsion Dynamics and Droplet Interfaces by Microgravity Experiments: The EDDI Project.”, 8th Conference: Bubble and Drop, Sofia, Bulgaria, June 24-28, 2019.

Ramonna I. Kosheleva, Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios, Athanasios Ch. Mitropoulos*, “Adsorption enhancement induced by rotation”, 1st International Gas Adsorption Summer School, Spetses 9-14 September 9-14, 2019, POSTER

James K. Ferri, Robert McMillin, Libero Liggieri, Francesca Ravera, Eva Santini, Giuseppe Loglio, Thodoris Karapantsios, Margaritis Kostoglou, Angeliki Chondrou, Reinhard Miller, Luigi Cristofolini, Fabrizia Salerni, Davide Orsi, Mickael Antoni,Kazutami Sakamoto, Yuji Yamashita, Takeshi Misono, Satoru Hashimoto,Boris Noskov, “Diffusing Wave Spectroscopy: Decoupling physical phenomena in concentrated systems”, 35th Annual meeting of the American Society for Space and Gravitational Research, (ASGSR)”, Denver, USA, November 20-23, 2019, ORAL