2017-2018

Σημείωση: Τα άρθρα μπορούν να ληφθούν μόνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί προηγούμενη άδεια του συγγραφέα και του εκδότη.

(*: ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία συγγραφέας)

2018                                                                                                                                                           

 • M. C. Vlachou, T. D. Karapantsios, “Effect of channel inclination on heat transfer and bubble dynamics during subcooled flow boiling”International Journal of Thermal Sciences, 124, 484-495 (2018). doipdf
 • I. Mintsouli, M. Petala*, V. Tsiridis, N. Pliatsikas, P. Rebeyre, E. Darakas, P. Patsalas, G. Vourlias, M. Kostoglou, S. Sotiropoulos, T. D. Karapantsios, “Behaviour of Ti-6Al-4V surfaces after exposure to water disinfected with ionic silver” , Applied Surface Science, 427, 763–770, 2018  doipdf
 • M. Gannoum, P. Xydas, K. Triantafyllidis, T. D. Karapantsios, M. Kostoglou*, “A new device for measuring the thermal conductivity of heterogeneous multicomponent thin samples: development and application to polymer composites”, Int. J. Heat and Mass Transfer 116, 1064–1073, 2018 doipdf
 • Ourania Oikonomidou, Sotiris P. Evgenidis, Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios* “Degassing of a pressurized liquid saturated with dissolved gas when injected to a low pressure liquid pool”, Experimental Thermal and Fluid Science 96, 347–357, 2018, doi, pdf
 • S. P. Evgenidis, T. D. Karapantsios* “Gas-liquid flow of sub-millimeter bubbles at low void fractions: Experimental study of bubble size distribution and void fraction”, Int. J. Heat Fluid Fl. 71, 353–365, 2018, doi, pdf
 • Sotiris P. Evgenidis, Thodoris D. Karapantsios, “Gas-liquid flow of sub-millimeter bubbles at low void fractions: Void fraction prediction using drift-flux model”Experimental Thermal and Fluid Science98, 195-205, 2018. doi, pdf
 • I. Rios-Lopez, Sotiris Evgenidis, Margaritis Kostoglou; Xenophon Zaboulis, Thodoris D. Karapantsios. “Effect of initial droplet shape on the tangential force required for spreading and sliding along a solid surface”. Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, Colloids and Surfaces A 549, 164–173, 2018, doi, pdf
 • I. Rios-Lopez, Polykarpos Karamaoynas, Xenophon Zaboulis, Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios. “Image analysis of axisymmetric droplets in wetting experiments: a new tool for the study of 3D droplet geometry and droplet shape reconstruction”. Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, in press.
 • M. C. Vlachou, J. S. Lioumbas, M. Kostoglou, D. K. Chasapis, C. Schwarz, J. van Loon, T. D. Karapantsios* “Subcooled flow boiling in horizontal and vertical macro-channel under Earth-gravity and hyper-gravity conditions”, submitted to International Journal of Heat and Mass Transfer, Jan 2018.
 • J. S. Lioumbas, M. C. Vlachou, O. Oikonomidou, T. D. Karapantsios “LDC as a tool to explore the role of buoyancy in bubbles related applications” Hypergravity Workshop, ESA-ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, January 25 – 26, 2018. ORAL
 • I. Rios-Lopez, S. P. Evgenidis, M. Kostoglou, X. Zabulis, T. D. Karapantsios. “Kerberos: An innovative device for studying wetting/spreading/sliding under controlled body forces”, “Flowing Matter” COST MP1305 conference, Lisbon, Portugal, February 5-9, 2018. ORAL
 • C. Argiropoulos, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios. “Experimental study of heat transfer and bubble dynamics during flow boiling at porous coated surfaces”, “Flowing Matter” COST MP1305 conference, Lisbon, Portugal, February 5-9, 2018. ORAL
 • F. Recupido, D. Villano, G. Toscano, R. Tatè, M. Petala, S. Caserta, S. Guido, T.D. Karapantsios. “Effect of Flow on Biofilm Formation and Morphology”, “Flowing Matter” COST MP1305 conference, Lisbon, Portugal, February 5-9, 2018. ORAL
 • S. P. Evgenidis, K. Zacharias, V. Papadopoulou, N. Renne, S. Theunissen, C. Balestra, T. D. Karapantsios. “Investigation of post-dive endothelial functionality through electrical impedance measurements”, “Flowing Matter” COST MP1305 conference, Lisbon, Portugal, February 5-9, 2018. POSTER
 • F. Recupido, D. Villano, G. Toscano, R. Tatè, M. Petala, S. Caserta, S. Guido, T.D. Karapantsios. “Effect of Flow on Biofilm Formation and Morphology and Wetting Properties of Pseudomonas fluorescens Biofilms”, “1st Joint AgroSpace-MELiSSA Workshop, Rome, Italy, May 16-18, 2018. ORAL
 • F. Recupido, G. Toscano, R. Tatè, M. Petala, S. Caserta, S. Guido, T.D. Karapantsios. “Flow Induced Morphology in Bacterial Biofilms”, “Annual European Rheology Conference 2018 (AERC 2018), Sorrento, Italy, April 17 – 20, 2018. POSTER
 • F. Recupido, G. Toscano, R. Tatè, M. Petala, S. Caserta, S. Guido, T.D. Karapantsios. “Effect of Flow on Bacterial Biofilm Formation and Morphology and Wetting Properties”, SoftComp/EUSMI Annual meeting, Primosten, Croatia, May 28-31, 2018. ORAL
 • V. Tsiridis, M. Petala*, I. Mintsouli, N. Pliatsikas, S. Sotiropoulos, M. Kostoglou, E. Darakas, T. Karapantsios. “Potable water disinfection with silver ions during space missions: the role of water tank and water supply materials”, Protection & Restoration of the Environment XIV (PRE XIV), Thessaloniki, July 3-6, 2018 ORAL

2017

 • S. P. Evgenidis, K. Kalic, M.Kostoglou, T. D. Karapantsios*, “Kerberos: “A three camera headed centrifugal/tilting device for studying liquid wetting/dewetting under the influence of controlled body forces”, Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 521, 38–48, 2017 doi pdf
 • M. Petala*, V. Tsiridis, I. Mintsouli, N. Pliatsikas, Th. Spanos, P. Rebeyre, E. Darakas, P. Patsalas, G. Vourlias, M. Kostoglou, S. Sotiropoulos, T. D. Karapantsios, “Silver deposition on stainless steel container surfaces in contact with disinfectant silver aqueous solutions”, Applied Surface Science, 396, 1067-1075, 2017, doipdf
 • M. C. Vlachou, J. S. Lioumbas, C. David, D. Chasapis, T. D. Karapantsios, “Effect of channel height and mass flux on highly subcooled horizontal flow boiling” Experimental Thermal and Fluid Sciences, 83, 157-168 (2017). doipdf
 • J. S. Lioumbas, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios*, “Thermal analysis of pre-boiling regime in frying experiments at several sample orientations and gravity levels”, Food and Bioproducts Processing, 102, 350–361, 2017.  doipdf
 • G. Giakisikli, V. Trikas, M.Petala, T. D. Karapantsios, G. Zachariadis, A. Anthemidis* “An integrated sequential injection analysis system for ammonium determination in recycled hygiene and potable water samples for future use in manned space missions”, Microchemical Journal, 133, 490–495, 2017. doi pdf
 • O. Oikonomidou, S.P. Evgenidis, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios “Degassing of a pressurized liquid saturated with dissolved gas when injected to a low pressure liquid pool” FLOWING MATTER 2017 jointly organized with COST MP1305 Annual Workshop, Porto, Portugal, 23 – 27th January 2017. ORAL
 • R. Kosheleva , G. Kyzas E. Favvas T. D. Karapantsios, M. Kostoglou, A. Mitropoulos, “Comparison of adsorption properties of two different activated carbons for liquid and gas phase adsorbates”, 11o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 25-27 Μαΐου 2017. ORAL
 • I. Rios-Lopez, S. Evgenidis, M. Kostoglou, X. Zabulis, T.D. Karapantsios, “KERBEROS: An innovative device for studying wetting/spreading/sliding under controlled body forces” 7th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2017, June 26-30, 2017, Lyon, France KEYNOTE.
 • M. Doutsi, C. Koukiotis, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios, “Catastrophic Phase Inversion to Produce Stable Emulsions at Low Energy” 7th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2017, June 26-30, 2017, Lyon, France POSTER.
 • G.  Zachariadis, G. Giakisikli, E. Trikas, A. Anthemidis, T. D. Karapantsios, , “An integrated evaluation approach for metric comparison of analytical techniques, based on diverse requirements. Application in selection of suitable technique for ammonium determination in potable and recycled hygiene water, to be used in manned space missions”, 3rd IMEKOFOODS, Metrology Promoting Harmonization & Standardization in Food & Nutrition, October 1–4, 2017, Thessaloniki, Greece, POSTER
 • Ζαμάνης Θ. Άγγελος, Κώστογλου Μ, Καραπάντσιος Δ. Θεόδωρος, “Καινοτόμος μέθοδος αξιολόγησης τασενεργών ουσιών σε σχέση με την αφριστική ικανότητα τους και την σταθερότητας του παραγόμενου αφρού”, 1º Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών ΑΠΘ, Νοεμβριος 10–12, 2017, Thessaloniki, Greece, ORAL
 • C. Argiropoulos, M. Kostoglou, T. Karapantsios, “Heat Transfer and bubble dynamics during flow boiling at porous-coated surface”, 1o συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών Α.Π.Θ, Έρευνα, η προοπτική για την ανάπτυξη, 10-12 Νοεμβρίου 2017 ORAL
 • O. Oikonomidou, S. P. Evgenidis, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios, “Liquid degassing in hypergravity”, 1º Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών ΑΠΘ, Νοεμβριος 10–12, 2017, Θεσσαλονίκη, ΟRAL