2015-2016

Σημείωση: Τα άρθρα επιτρέπεται να μεταφορτωθούν για προσωπική χρήση μόνο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση επιτρέπεται κατόπιν άδειας του συγγραφέα και του εκδότη. 

(*:corresponding author)

2016

 • M. Kostoglou, T. D. Karapantsios, C. Colin, O. Kannengieser, “Analysis of bubble growth on a hot plate during decompression in microgravity” ,International Journal of Thermal Sciences 106, 102-111, 2016. doipdf
 • M. Kostoglou*, T.D. Karapantsios, C. Buffone, Α. Glushchuk, C. Iorio, “A theoretical study of steady state and transient condensation on axisymmetric fins under combined capillary and gravitational forces”, Microgravity Science and Technology, 28(5), 559–567, 2016,  doi
 • M. C. Vlachou*, J. S. Lioumbas, C. David, D. Chassapis, T. D. Karapantsios, “Subcooled flow boiling in a rectangular macro-channel at high mass flow rates: Performance of horizontal and vertical orientation”, International Symposium and School of Young Scientists on Interfacial Phenomena and Heat Transfer Kutateladze Institute of Thermophysics SB RAS, Academgorodok, Novosibirsk, Russia March 2-4, 2016 ORAL & POSTER
 • M. Kirimlidou, C. Ampatzidis, C. V. Nikiforidis, T. D. Karapantsios, V. Kiosseoglou, “Extraction of Sesame proteins for microbubble foams”, 16th Food Colloids Conference 2016, 10-13 April 2016, Wageningen, The Netherlands. POSTER
 • M. C. Vlachou, J. S. Lioumbas, T. D. Karapantsios, “Flow boiling incipience in macro-channels: Working conditions that maximize heat removal”, Smart and Green Interfaces 2016, Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Athens, Greece, 4-6 May, 2016 ORAL
 • O. Oikonomidou, S. P. Evgenidis, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios, Saturation pressure effect on the size of bubbles formed due to liquid decompression, Smart and Green Interfaces 2016 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Athens, Greece, May 04-06, 2016. ORAL
 • K. Kalić, M. Kostoglou, S. P. Evgenidis, T. D. Karapantsios, “Kerberos: A three camera headed (X-0Y-Z) centrifugal device for studying liquid spreading on solid substrates under the influence of varying body forces”, Smart and Green Interfaces 2016, Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Athens, Greece, 4-6 May, 2016. ORAL
 • S. P. Evgenidis, P. Zikou, T. D. Karapantsios, “Application of Electrical Resistance Tomography and Differential Pressure Method for Low Void Fraction Values Determination in Bubbly Flow of Sub-millimeter Bubbles”, Smart and Green Interfaces 2016, Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Athens, Greece, 4-6 May, 2016. POSTER
 • M. Gannoum, M. Kostoglou, R. Gonzalez-Cinca, T. D. Karapantsios, “Development of new device for measuring the thermal conductivity of ploymeric nanocomposite materials”, Smart and Green Interfaces 2016, Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Athens, Greece, 4-6 May, 2016. POSTER
 • M. C. Vlachou, J. S. Lioumbas, T. D. Karapantsios, Highly subcooled flow boiling in macro-channels: Effect of channel’s height and orientation, Smart and Green Interfaces 2016 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Athens, Greece, May 4-6, 2016. POSTER
 • A. T. Zamanis, M. Kostoglou, S. P. Evgenidis, T. D. Karapantsios, Experimental Determination of Thin Film Drainage Around Single Foam Bubbles“, Smart and Green Interefaces Conference, Athens, 4-6 May 2016. POSTER
 • S. P. Evgenidis, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios, “Study of void fraction flucutations dependence on bubble size through experimental and simulated electrical signal analysis”, Smart and Green Interfaces 2016, Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Athens, Greece, 4-6 May, 2016. POSTER
 • R. I. Kosheleva, E. P. Favvas, T. D. Karapantsios, A. C. Mitropoulos, “Adsorption in conjunction with SAXS under the influence of a rotational field”, Smart and Green Interfaces 2016 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Meeting, Athens, Greece, 04-06 May, 2016, POSTER
 • C. Argiropoulos, S. Sklari, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios, “Micro-structured Porous Surfaces for Highly Efficient Flow Boiling Applications”, Smart and Green Interfaces 2016, Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Athens, Greece, 4-6 May, 2016. POSTER
 • R. I. Kosheleva, E. P. Favvas, K. L. Stefanopoulos, A. T. Varoutoglou, G. A. Bomis, T. D. Karapantsios, A. C. Mitropoulos, On the adsorption capacity of nanoporous materials under the influence of a rotational field, 7th Hellenic Symposium of Porous Materials, Ioannina, Greece, 02-04 June, 2016. POSTER
 • M. Braibanti, D. Langevin, A. Salonen, E. Rio, R. Höhler, S. Cohen-Addad, D. Weaire, S. Hultzer, N. Vanderwalle, H. Caps, D. Durian, M. Sperl, P. Born, R. Miller, F. Ravera, J. Crassous, A. Amon, K. Okamura, A. Sonin, A. Cagna, M. Antoni, T. D. Karapantsios, J. Elliott, R. Rubio, D. Clausse, J. Ferri, V. Starov, C. Dalmazzone, J. F. Argillier, G. Loglio, B. Noskov, C. Gehin-Delval, J. Petkov, C. Koukiotis, V. Dutschk, S. Luding, E. Clement, B. Behringer, S. Egelhaaf, M. Schroeter, L. Montrone, O. Minster, R. Sutterlin, “Soft Matter Dynamics. An instrument for foam coarsening, emulsion stability and granular dynamics in space”, 11th European Conference on Foams, Emulsions and Applications (EUFOAM2016), Dublin, Ireland, 3-6 July 2016. POSTER
 • M. Petala, V. Tsiridis, E.  Darakas, I. Mintsouli, S. Sotiropoulos, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios, P. Rebeyre, “Silver deposition on wetted materials used in the potable water systems of the International Space Station”, paper ICES-2016-445, 46th International Conference on Environmental Systems, Vienna, Austria, 10-14 July 2016. ORAL
 • M. Braibanti, D. Langevin, A. Salonen, E. Rio, R. Höhler, S. Cohen-Addad, D. Weaire, S. Hultzer, N. Vanderwalle, H. Caps, D. Durian, M. Sperl, P. Born, R. Miller, F. Ravera, J. Crassous, A. Amon, K. Okamura, A. Sonin, A. Cagna, M. Antoni, T. D. Karapantsios, R. Rubio, D. Clausse, J. Ferri, V. Starov, A. Trybala, C. Dalmazzone, J. F. Argillier, G. Loglio, B. Noskov, J.Petkov, C.Koukiotis, V.Dutschk, E.Clement, B.Behringer, S.Egelhaaf, L.Montrone, O.Minster, R. Sutterlin, C. Gehin-Delval, “Soft Matter Dynamics: Foam coarsening, emulsion stabilityand granular dynamics in space”, Eucopean Colloid and Interface Society (ECIS) conference, Rome, Italy Sept 4-9, 2016.
 • S. P. Evgenidis, K. Zacharias, V.Papadopoulou, S.Theunissen, C. Balestra, T. D. Karapantsios, “Post-dive detection of bubbles in scuba divers employing electrical impedance spectroscopy measurements”, 42nd Annual Scientific Meeting of the European Underwater and Baromedical Society (EUBS), Geneva, Switzerland, September 13-16, 2016. ORAL
 • S. P. Evgenidis, K. Zacharias, V. Papadopoulou, N. Renne, S. Theunissen, C. Balestra, T. D. Karapantsios, “Application of an innovative electrical technique for the detection of post-dive endothelial dysfunction”, 42nd Annual Scientific Meeting of the European Underwater and Baromedical Society (EUBS), Geneva, Switzerland, September 13-16, 2016. POSTER
 • M. C. Vlachou, J. S. Lioumbas, C. David, D. Chassapis, T. D. Karapantsios, “The effect of increased gravitational acceleration on flow boiling incipience” oral, 11th International Conference on Two-phase Systems for Ground and Space Applications, Marseille, France, September 26-29 (2016).
 • A. Anthemidis, G. Giakisikli, V. Trikas, T. D. Karapantsios, G. Zachariadis, “Optimization of miniSIA-1 Flow Analyzer for ammonium determination” 20th International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques , Mallorca, 2-7 October, 2016. POSTER
 • G. Giakisikli, V. Trikas, T. D. Karapantsios, G. Zachariadis, A. Anthemidis, “An integrated miniSIA system for fluorimetric ammonium determination in recycling and potable water samples in micro gravity environment”, 20th International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques , Mallorca, 2-7 October, 2016. ORAL
 • Μ. Δούτση, Χ. Κουκιώτης, Μ. Κώστογλου, Θ. Καραπάντσιος, “Μελέτη Σταθερότητας Γαλακτωμάτων που Παρασκευάζονται με Αναστροφή Φάσης και Χρήση Μη Ιονικών Τασενεργών”, 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου, 2016
 • Άγγελος Θ. Ζαμάνης, Σωτήρης Π. Ευγενίδης, Μαργαρίτης Κώστογλου, Θεόδωρος Καραπάντσιος, “Πρωτότυπη μέθοδος προσδιορισμού της επιφανειακής τάσης υγρού και της σταθερότητας της διεπιφάνειας αερίου / υγρού σε αφρούς”, 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου, 2016.
 • R. I. Kosheleva, E.Π. Φάββας, Κ. Λ. Στεφανόπουλος, Μ. Κώστογλου, Θ. Δ. Καραπάντσιος, Α. Χ. Μητρόπουλος, “Θεωρία πεδίου προσροφητικής υστέρησης (domain theory)”, 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου, 2016
 • Ε. Δ. Μιχαηλίδη, R. I. Kosheleva, E. Π. Φάββας, Κ. Λ. Στεφανόπουλος, Μ. Κώστογλου, Θ. Δ. Καραπάντσιος, Α.Χ. Μητρόπουλος, “Σχηματισμός νανοφυσαλίδων σε πορώδη υλικά”, 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου, 2016

2015

 • M. Kostoglou*, T. D. Karapantsios, On the identification of liquid surface properties using liquid bridges, Adv. Col. Int. Sci., 222, 436-445, 2015, doi , pdf
 • M. Kostoglou*, T. D. Karapantsios, Aspects of the two layer model for direct contact condensation of steam on falling wavy films, Chem., Eng., Comm., 202:1535–1546, 2015, doi, pdf
 • M. Kostoglou*, J. S. Lioumbas, T. D. Karapantsios, A population balance treatment of bubble size evolution in free draining foams, Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 473, 75–84, 2015, doi, pdf
 • Z. Brabcová, T. D. Karapantsios*, M. Kostoglou, P. Basarová, K. Matis, Bubble-particle collision interaction in flotation systems, Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 473, 95-103, 2015, doipdf
 • V. Nastasa,  K. Samaras,  C. Ampatzidis, T. D. Karapantsios, M. A. Trelles, J. Moreno-Moraga, A. Smarandache, M. Pascu*, Properties of Polidocanol foam in view of its use in sclerotherapy, International Journal of Pharmaceutics, 478 (2), 588-596, 2015, doi, pdf
 • J. S. Lioumbas, T. D. Karapantsios*, Bubble dynamics and substrate thermalization during boiling in water saturated porous medium, Experimental Thermal and Fluid Science 67, 75–80, 2015, doi, pdf
 • V. Papadopoulou, S. P. Evgenidis, R.J. Eckersley, T.Mesimeris, C. Balestra, M. Kostoglou, Meng-Xing Tang, T. D. Karapantsios, Decompression induced bubble dynamics on ex-vivo fat and muscle tissue surfaces with a new experimental set-up“, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 129, 121-129, 2015, doi, pdf
 • S. P. Evgenidis, T. D. Karapantsios, Effect of bubble size on void fraction fluctuations in dispersed bubble flows, submitted to International Journal of Multiphase Flow, 75, 163–173, 2015, doi, pdf (13th in the list of the most downloaded articles in IJMF July-September 2015
 • J. S Lioumbas, E. Georgiou, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios*, Foam free drainage and bubbles size for surfactant concentrations below the CMC, Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 487, 92–103, 2015, doipdf
 • M. C. Vlachou, J. S. Lioumbas, T. D. Karapantsios, Heat transfer enhancement in boiling over modified surfaces: A critical review, Interfacial Phenomena and Heat Transfer, 3 (4), 341-367, 2015, doipdf
 • M. C. Vlachou, J. S. Lioumbas, T. D. Karapantsios, Flow boiling heat transfer as means of cooling in a rectangular macrochannel, Smart and Green Interfaces 2015 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Belgrade, Serbia, March 30-April 1, 2015. ORAL
 • S. P. Evgenidis, K. Zacharias, A. Mesimeris, T. D. Karapantsios, T. Mesimeris, G. Karagiannis, S. Stefanidou, M. Kotsiou, In-Vivo Embolic Detector (I-VED): Research advancements on bubbles detectionin living subjects, Smart and Green Interfaces 2015 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Belgrade, Serbia, March 30-April 1, 2015. ORAL
 • M. Petala, V. Tsiridis, I. Mintsiouli, T. Spanos, M. Kostoglou, S. Sotiropoulos, E. Darakas, T. D. Karapantsios, Biocide silver performance in the potable water tanks of the International Space Station, Smart and Green Interfaces 2015 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Belgrade, Serbia, March 30-April 1, 2015. POSTER
 • J. S. Lioumbas, A. Zamanis, G. Loywick, B, Brut-Cottan and T. D. Karapantsios, Effect of substrate topology on capillary rise in porous media, Smart and Green Interfaces 2015 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Belgrade, Serbia, March 30-April 1, 2015. POSTER
 • O. Oikonomidou, S. P. Evgenidis, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios, Assessment of parameters affecting ‘flow’ decompression degassing, Smart and Green Interfaces 2015 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Belgrade, Serbia, March 30-April 1, 2015. POSTER
 • M. Kostoglou, J. Lioubas, T. D. Karapantsios, Inverse population balance treatment of bubble size evolution in free draining foams, Smart and Green Interfaces 2015 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Belgrade, Serbia, March 30-April 1, 2015. POSTER
 • M. Gannoum, A. Plomaritis, M. Kostoglou, R. Gonzalez-Cinca, T. D. Karapantsios, A Novel Device for Measuring Thermal Conductivity of Polymeric Materials, Smart and Green Interfaces 2015 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Belgrade, Serbia, March 30-April 1, 2015. POSTER
 • C. G. Koukiotis, G. Lamprinos, T. D. Karapantsios, I. Optimization of viscosity and foamability of a dishwashing detergent. II. Efficient substitution of coconut diethanolamide to produce a safer product for human health, Smart and Green Interfaces 2015 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Belgrade, Serbia, March 30-April 1, 2015. POSTER
 • C.G. Koukiotis, G. Kokkinos, T. D. Karapantsios, Preparation of stable aqueous solvent-free nanoemulsions of aminopropylaminoethyl polysiloxane by Phase Inversion Emulsification Studies of particle sizes by dynamic light scattering measurements, Smart and Green Interfaces 2015 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Belgrade, Serbia, March 30-April 1, 2015. POSTER
 • C. Argiropoulos, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios, Analysis of an experimental device for studying heat transfer using Computational Fluid Dynamics, Smart and Green Interfaces 2015 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Belgrade, Serbia, March 30-April 1, 2015. POSTER
 • J. S. Lioumbas, A. Zamanis, G. Loywick, B, Brut-Cottan and T.D. Karapantsios, Capillary penetration in porous media with uneven topology, International Workshop on Complex Fluids and Multiphase flows Sofia, April 27 & 28, 2015. POSTER
 • J. S. Lioumbas, A. Zamanis, G. Loywick, B, Brut-Cottan and T.D. Karapantsios, Επίδραση της τοπολογίας του υποστρώματος στην τριχοειδή αναρρίχηση σε πορώδη μέσα. Εφαρμογή στην αξιολόγηση πορωδών υποστρωμάτων για την ταχεία αξιολόγηση της ποιότητας επαναχρησιμοποιούμενων ελαίων, 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδος-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαίου, 2015. POSTER
 • G. Kokkinos, C.G. Koukiotis, T. D. Karapantsios, “Particle size & dynamic surface tension measurements of aqueous solvent-free nanoemulsions of an aminopropylaminoethyl polysiloxane prepared by phase inversion emulsification”, 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδος-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαίου, 2015. POSTER
 • M. C. Vlachou, J. S. Lioumbas, T. D. Karapantsios, “Flow boiling inside an horizontal and inclined macro-channel”, 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδος-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαίου, 2015. POSTER
 • A. Plomaritis, M. Gannoum, M. Kostoglou, J. S. Lioumbas, T. D. Karapantsios, P. Xidas, K. Triantafyllidis, D. Bikiaris, Development of a new technique for measuring thermal conductivity of polymeric materials, 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδος-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαίου, 2015. POSTER
 • M. Petala, V. Tsiridis, I. Mintsiouli, T. Spanos, S. P. Evgenidis, M. Kostoglou, S. Sotiropoulos, E. Darakas, T. D. Karapantsios, Combining bulk and surface chemistry to understand silver fluctuation in the International Space Station water storage and supply system, 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδος-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαίου, 2015. POSTER
 • C. G. Koukiotis, E. Ter Gkevorkian, T. D. Karapantsios, Low VOC waterborne environmentally-friendly interior paints prepared with the aid of ultrasonic irradiation study for open time improvements maintaining low voc emissions, 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδος-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαίου, 2015. POSTER
 • S. P. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, T. D. Karapantsios, “Evaluation of coronary circulation system functionality employing non-invasive, highly sensitive bio-impedance measurements”, 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδος-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαίου, 2015. POSTER
 • C. G. Koukiotis, G. Lamprinos, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios, Study of viscocity and foaming of a dishwashing detergent recipe and its varations . proposal of an optimized alternative recipe for better health safety, 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδος-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαίου, 2015. POSTER
 • M. C. Vlachou, J. S. Lioumbas, C. N. David , D. Chasapis, T. D. Karapantsios, “Heat transfer characteristics during subcooled flow boiling: influence of channel inclination angle” 6th International Workshop on Bubble and Drop Interfaces, Potsdam/Golm, Germany,  July 06-10, 2015. ORAL
 • Z. Brabcova, T. D. Karapantsios, M. Kostoglou, P. Basarova, K. Matis, Bubble-particle collision interactions in flotation systems, 6th International Workshop on Bubble and Drop Interfaces, Potsdam/Golm, Germany, July 06-10, 2015. POSTER
 • S. P. Evgenidis, P. K. Gkotsis, T. D. Karapantsios, Study of bubble clumps in vertical co-current upwardgas/non-newtonian liquid flow, 6th International Workshop on Bubble and Drop Interfaces, Potsdam/Golm, Germany, July 06-10, 2015. POSTER
 • W. Tzevelecos, S. P. Evgenidis, K. Zacharias, T. D. Karapantsios, S. Van Vaerenbergh, Development of a Solutal Distribution Measurement Technique for Self-Rewetting Fluids Investigation: SELENE space project, 22nd ELGRA Symposium, Corfu, Greece / September 29th – October 1st, 2015. ORAL
 • S. P. Evgenidis, K. Zacharias, V. Papadopoulou, S. Theunissen, C. Balestra, T. D. Karapantsios, In-Vivo Embolic Detector (I-VED): Recent Advancements on the Diagnosis of Decompression Sickness through Electrical Measurements of Exceptional High Temporal and Spatial Resolution, 22nd ELGRA Symposium, Corfu, Greece / September 29th – October 1st, 2015. POSTER
 • T. D. Karapantsios, M. Kostoglou, C. Buffone, Α. Glushchuk, C. Iorio, A theoretical study of steady state and transient condensation on axisymmetric fins under combined capillary and gravitational forces, 22nd ELGRA Symposium, Corfu, Greece / September 29th – October 1st, 2015. POSTER
 • J. S. Lioumbas,  T. D. Karapantsios, Buoyancy during boiling over porous media: scaling gravitational acceleration from 0 to 9g, 22nd ELGRA Symposium, Corfu, Greece / September 29th – October 1st, 2015. POSTER
 • O. Oikonomidou, S. P. Evgenidis, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios, Bubble Size Evolution During Decompression Flow Degassing Under Terrestrial and Hypergravity Conditions, 22nd ELGRA Symposium, Corfu, Greece / September 29th – October 1st, 2015. POSTER
 • D. Bikiaris, Z. Terzopoulou, P. Xidas, C. Efstathiou, M. Kostoglou, A. Antoniadis, T. D. Karapantsios, K. Triantafyllidis* “New biobased epoxy resins for micromechanical applications”, BIOPOL 2015, 5th International conference on biobased and biodegradbale polymers, Donostia-San Sebastien, Spain, October 6-9th , 2015. POSTER
 • J. S. Lioumbas, E. Georgiou, T. D. Karapantsios, “Effect of below CMC surfactant concentration on free foam drainage” Journal of Colloid and Interface Science, 2015.
 • J. S. Lioumbas,T. D. Karapantsios, “Bubble dynamics during the heating of a liquid-saturated porous medium”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2015.