2010-2014

Σημείωση: Τα άρθρα μπορούν να ληφθούν μόνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί προηγούμενη άδεια του συγγραφέα και του εκδότη.

(*: ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία συγγραφέας) 2013 2012 2011 2010

2014

 • Ampatzidis C. D., Varka E-M., Karapantsios* T. D., “Dynamic Surface Properties of Eco-Friendly Phenylalanine Glycerol Ether Surfactants at the W/A Interface” Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 441, 872– 879, 2014, doi, pdf
 • Konstantinos Samaras, Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios* and Paul Mavros, Effect of adding glycerol and Tween 80 on gas holdup and bubble size distribution in an aerated stirred tank, Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 441, 815– 824, 2014, doi,pdf
 • John S. Lioumbas and Thodoris D. Karapantsios*, “Effect of Increased Gravitational Acceleration in Potato Deep-Fat Frying, Food Research International 55, 110–118, 2014,     doi ,pdf
 • Margaritis Kostoglou*, Thodoris D. Karapantsios, Analysis of bubble-in-liquid bridge configuration as prototype for studying foam dynamics. Zero bond number case. Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 460, 386-390, 2014, doipdf
 • John S. Lioumbas, Ariadni Chatzidafni, Thodoris D. Karapantsios*, Spatial Considerations on Electrical Resistance Tomography Measurements, Measurement Science and Technology, 25 (5) 055303 (12pp) (2014), doipdf
 • Viorel Vasile Nastasa; Kostas Samaras, Mihail Pascu and Thodoris D Karapantsios, Moderately stable emulsions produced by a double syringe method Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 460, doipdf
 • Virginie Papadopoulou*, Meng-Xing Tang, Costantino Balestra Robert J. Eckersley, Thodoris D. Karapantsios*, Circulatory Bubble Dynamics: From Physical to Biological Aspects Adv. Col. Int. Sci., 206, 239-249, 2014, doipdf
 • V. Dutschk, T. Karapantsios*, L. Liggieri, N. McMillan, R. Miller and V.M. Starov, “Smart and green interfaces: from single bubbles/drops to industrial environmental and biomedical applications, Adv. Col. Int. Sci., 209, 109-126, 2014, doipdf
 • Ampatzidis C. D., Varka E-M., Karapantsios* T. D., Interfacial activity of Amino Acid-based Glycerol Ether Surfactants and their Performance in Stabilizing O/W Cosmetic Emulsions Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 460, 176-183, 2014, doipdf
 • Stefano Bortolin, GeorgesEl Achkar, Margaritis Kostoglou, Andrey Glushchuk, Thodoris D. Karapantsios, Pascale Lavieille, Davide Del Col1, Cosimo Buffone,Marc Miscevic, Balazs Toth, Olivier Minster, Experimental investigations on condensation in the framework of Enhanced Condensers in Microgravity (ENCOM-2) project, Microgravity Science and Technology, 26(5), 335-349, 2014. doi
 • John S. Lioumbas, Thodoris D. Karapantsios, Bubble dynamics and substrate thermalization during boiling in water saturated porous medium“, 5th International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale (HTFFM-V), Marseille, France, 22-25 April, 2014
 • Zuzana Brabcova, Thodoris D. Karapantsios, Margaritis Kostoglou, Pavlina Basarova, Collision and attachement of particles on bubbles in flotation systems, Smart and Green Interfaces 2014 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Marseille, France, 20-24 April 2014.
 • Christos G. Koukiotis, Thodoris D. Karapantsios, “Dynamic contact angle measurements of drops of environmentally friendly interior paints, Smart and Green Interfaces 2014 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Marseille, France, 20-24 April 2014.
 • Maria Petala, Sotiris Evgenidis, Vasilios Tsiridis, Jenia Georgieva, Margaritis Kostoglou, Sotiris Sotiropoulos, Efthymios Darakas, Thodoris D. Karapantsios, International Space Station drinking water: Biocide management for long term water storage, Smart and Green Interfaces 2014 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Marseille, France, 20-24 April 2014.
 • Maria C. Vlachou, John S. Lioumbas, Thodoris D. Karapantsios, Device for the study of highly efficient flow boiling heat transfer in a macro-channel, Smart and Green Interfaces 2014 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Marseille, France, 20-24 April 2014.
 • K. Samaras, T. D. Karapantsios, M. Kostoglou Analysis of the structure of gravity induced wavy falling films with intermittent feed, Smart and Green Interfaces 2014 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Marseille, France, 20-24 April 2014.
 • S.P. Evgenidis, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios, A novel centrifugal technique for studying droplet’s contact line motion dynamics on solid substrates under the influence of varying body forces, Smart and Green Interfaces 2014 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Marseille, France, 20-24 April 2014.
 • Virginie Papadopoulou, Sotiris Evgenidis, Robert J. Eckersley, Thodoris Mesimeris, Constantino Balestra, Meng-XingTang, Thodoris Karapantsios, Decompression induced bubble growth on tissue surfaces. Smart and Green Interfaces 2014 Conference jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Marseille, France, 20-24 April 2014.
 • Zuzana Brabcova, Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios, Pavlina Basarova, Konstantinos Matis Bubble-particle collision interaction in flotation, 10th European Conference on Foams, Emulsions and Applications (EUFOAM2014), Thessaloniki, Greece, 7-10 July 2014.
 • Margaritis Kostoglou, John Lioumbas, Thodoris D. Karapantsios, Inverse population balance treatment of bubble coalescence in foams, 10th European Conference on Foams, Emulsions and Applications (EUFOAM2014), Thessaloniki, Greece, 7-10 July 2014.
 • Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios, Bubble-in-liquid bridge configuration as prototype for foam systems: theoretical analysis for zero bond number, 10th European Conference on Foams, Emulsions and Applications (EUFOAM2014), Thessaloniki, Greece, 7-10 July 2014.
 • Christos G. Koukiotis, George Lamprinos, Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios, “Improving foaming of a dishwashing detergent through optimization of its chemical recipe”, 10th European Conference on Foams, Emulsions and Applications (EUFOAM2014), Thessaloniki, Greece, 7-10 July 2014.
 • John S. Lioumbas, Evanthia Georgiou, Thodoris D. Karapantsios, “Surface shear viscosity in foam free drainage: Global vs local measurements”, 10th European Conference on Foams, Emulsions and Applications (EUFOAM2014), Thessaloniki, Greece, 7-10 July 2014.
 • John S. Lioumbas, Thodoris D. Karapantsios, “Influence of gravity level to oil/vapour foam stability during frying”, 10th European Conference on Foams, Emulsions and Applications (EUFOAM2014), Thessaloniki, Greece, 7-10 July 2014.
 • A.Mesimeris, S.P. Evgenidis, K. Zacharias, T.D. Karapantsios, T. Mesimeris, G. Karagiannis, S. Stefanidou,M. Kotsiou IN-VIVO EMBOLIC DETECTOR (I-VED):EXPLOITATION OF ELECTRICAL IMPEDANCESPECTROSCOPY MEASUREMENTS FOR BUBBLES DETECTION IN HUMAN BODY, 40th Annual Scientific Meeting of the European Underwater and Baromedical Society (EUBS), Wiesbaden, September 24-27, 2014.
 • Papadopoulou V, Evgenidis S, Eckersley RJ, T. Mesimeris, Balestra C, Tang M-X, Karapantsios, T. A study of decompression induced bubble dynamics on different tissue surfaces with a novel experimental set-up, 40th Annual Scientific Meeting of the European Underwater and Baromedical Society (EUBS), Wiesbaden, September 24-27, 2014.
 • A. Plomaritis, M. Kostoglou, J. Lioumbas, T.D. Karapantsios, P. Xidas, K. Triantafyllidis, D. Bikiaris Innovative device for measuring the thermal conductivity of polymeric materials of high heterogeneity and uneven surface, 10th Hellenic Polymer Society Conference, Patras (Greece), December 4-6, 2014.
 • P. Xidas, M. Kostoglou, T. Karapantsios, A. Plomaritis, D. Meraxtsaki, Dimitrios Bikiaris, K. Triantafyllidis, Epoxy resin nanocomposites for making abrasive and grinding micro-tools, 10th Hellenic Polymer Society Conference, Patras (Greece), December 4-6, 2014.
 • V. Papadopoulou, J. Chatterton, G. Popov, R. J. Eckersley, C. Balestra, T. D. Karapantsios, M-X Tang, D. Cialoni, J. Kot, “Decompression theory”, in The Science of Diving, C. Balestra and P. Germonpre Editors, Chapter 4, pp. 88-113, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, (2014).

2013

 • John S. Lioumbas, Jutta Krause & Thodoris D. Karapantsios*, “Hypergravity to explore the role of buoyancy in boiling in porous media“, Microgravity Science & Technology, 25(1), 17-26, 2013, DOI: 10.1007/s12217-012-9323-8. pdf
 • Constantinos V. Nikiforidis*, Christos Ampatzidis, Sofia Lalou, Elke Scholten, Thodoris D. Karapantsios and Vassilios Kiosseoglou, “Purified oleosins at air–water interfaces” Soft Matter, 9 (4) , 1354-1363, 2013, DOI: 10.1039/C2SM27118D. pdf
 • Virginie Papadopoulou*, Robert J. Eckersley, Costantino Balestra, Thodoris D. Karapantsios and Meng-Xing Tang, “A critical Review of Physiological Bubble Formation in Hyperbaric Decompression“, Adv. Col. Int. Sci., 191–192, 22–30, 2013, DOI: 10.1016/j.cis.2013.02.002. pdf
 • Ampatzidis C. D., Varka E-M., Karapantsios* T. D., “Adsorption Behavior Of Non-Conventional Eco-Friendly Tyrosine Glycerol Ether Surfactants” Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 438, 104– 111, 2013, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2012.12.039. pdf
 • Margaritis Kostoglou, Sotiris P. Evgenidis, and Thodoris D. Karapantsios*, “Unexpected Natural Convection Heat Transfer For Small Rayleigh Numbers In External Geometry” International Journal of Heat & Mass Transfer, 64, 773–782, 2013, DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.05.019. pdf
 • John S. Lioumbas, Aggelos Zamanis, and Thodoris D. Karapantsios*, “Towards a wicking rapid test for rejection assessment of reused fried oils: Results and analysis for extra virgin olive oil.” Journal of Food Engineering, 119(2), 260–270, 2013, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2013.05.037. pdf
 • John S. Lioumbas, Thodoris D. Karapantsios, “Effect of gravity on heat and mass transfer phenomena during the immersion of a water saturated porous matrix in hot oil“, Smart and Green Interfaces 2013 jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Prague, Czech Republic, 20-22 March 2013.
 • John S. Lioumbas, Lestos Nikolaos, Thodoris D. Karapantsios, “Effect of thermal gradients on heat and mass transfer phenomena during the immersion of a water saturated porous matrix in hot oil“, Smart and Green Interfaces 2013 jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Prague, Czech Republic, 20-22 March 2013.
 • Petros K. Gkotsis, Sotiris P. Evgenidis, Thodoris D. Karapantsios, “Influence of pseudoplasticity and surface tension on gas volumetric concentration and bubble characteristics in two-phase co-current upward flow“, Smart and Green Interfaces 2013 jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Prague, Czech Republic, 20-22 March 2013.
 • Sotiris P. Evgenidis, Konstantinos Zacharias, Thodoris D. Karapantsios, Ioannis Savvas, Kiriaki Pavlidou, Lysimachos Papazoglou, Michail Patsikas, “An electrical technique for detection of micro-bubbles in living subjects with in-vitro validation“, Smart and Green Interfaces 2013 jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Prague, Czech Republic, 20-22 March 2013.
 • Thodoris D. Karapantsios, Margaritis Kostoglou, “On the identification of liquid surface properties using liquid bridges“, Smart and Green Interfaces 2013 jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Prague, Czech Republic, 20-22 March 2013.
 • Prague Virginia Papadopoulou V, Evgenidis S, Eckersley RJ, Balestra C, Tang M-X, Karapantsios, T. “Effect of different tissue surfaces on decompression induced bubble growth from gas saturated solutions“. Smart and Green Interfaces 2013 jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Prague, Czech Republic, 20-22 March 2013.
 • Evdoxia-M.Varka, Thodoris D.Karapantsios, Luciano Navarini, “Stability of coffee-based foamed system: the Frappe Coffee” Smart and Green Interfaces 2013 jointly organized with COST MP1106 Annual Workshop, Prague, Czech Republic, 20-22 March 2013.
 • Ιωαννης Σ. Λιουμπας, Aγγελος Zαμανης, Θοδωρης Καραπαντσιος, “Κριτήρια απόρριψης επαναχρησιμοποιούμενων τηγανέλαιων με χρήση της τριχοειδούς αναρρίχησης σε πορώδη μέσα“, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ” Ελληνικό Φόρουμ Επιστήμης και Τεχνολογίας Λιπιδίων (Greek Lipid Forum), Αθήνα 29 – 30 Mαρτίου 2013. 
 • C.D. Ampatzidis, E-M. A. Varka and T.D. Karapantsios, “Effect of the Different Amino Acid Hydrophilic Head in the Adsorption Behavior of Eco-Friendly Glycerol Ether Surfactants at the W/A Interface” 27th Conference of the European Colloid and Interface Society, ECIS2013, Sofia, Bulgaria 2-6 September 2013.
 • C.D. Ampatzidis, E-M. A. Varka and T.D. Karapantsios, “The use of amino acid-based glycerol ether surfactants in emulsions” 27th Conference of the European Colloid and Interface Society, ECIS2013, Sofia, Bulgaria 2-6 September 2013.
 • Thodoris D. Karapantsios, Margaritis Kostoglou, “Bubble-in-liquid bridge configurations to assess the effect of surfactants on liquid film stability” 27th Conference of the European Colloid and Interface Society, ECIS2013, Sofia, Bulgaria 2-6 September 2013.
 • Papadopoulou V, Evgenidis S, Eckersley RJ, Balestra C, Tang M-X, Karapantsios, T. “Decompression induced bubble growth on tissue surfaces from gas saturated solutions“. 39th Annual Scientific Meeting of the European Underwater and Baromedical Society (EUBS), Reunion Island, September 23-28, 2013.

2012

 • John S. Lioumbas, Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios*, “On the capacity of a crust – core model to describe potato deep-fat frying” Food Research International, 46, 185–193, 2012, DOI: 10.1016/j.foodres.2011.12.012. pdf
 • John S. Lioumbas, Thodoris D. Karapantsios*, “Evaporation Front compared with Crust Thickness in Potato Deep-fat Frying” J. Food Sci., 71 (1), E17-E25, 2012, DOI: 10.1111/j.1750-3841.2011.02472.x. pdf
 • John S. Lioumbas, Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios*, “Surface water evaporation and energy components analysis during potato deep fat frying” Food Research International, 48, 307–315, 2012, DOI: 10.1016/j.foodres.2012.04.011. pdf
 • John S. Lioumbas, Christos Ampatzidis, Thodoris D. Karapantsios*, “Effect of potato deep-fat frying conditions on temperature dependence of olive oil and palm oil viscosity” Journal of Food Engineering, 113, 217–225, 2012, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2012.06.001. pdf
 • John S. Lioumbas and Thodoris D. Karapantsios*, “Effect of Potato Orientation on Evaporation Front Propagation and Crust Thickness Evolution during Deep-Fat Frying“, J. Food Sci., 77(10), 3297-Ε305, 2012, DOI: 10.1111/j.1750-3841.2012.02915.x. pdf
 • C. V. Nikiforidis, C. Ampatzidis, S. Lalou, E. Scholten, T. D. Karapantsios, V. Kiosseoglou, “Extraction, Purification And Interfacial Behaviour Of Oleosin Molecules Originating From Maize Germ Oil Bodies“, Food Colloids 2012, 15-18 April 2012, Copenhagen, Denmark.
 • Evgenidis Sotiris, Zacharias Konstantinos, Samaras Konstantinos, Papazoglou Lysimachos, Karapantsios Thodoris, “A new electrical technique for detecting bubbles in living subjects” 5th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2012, jointly organized with COST P1101 WG1 meeting, May 20-24, 2012, Krakow, Poland.
 • John S. Lioumbas, Thodoris D. Karapantsios, “Triggering buoyancy in boiling over porous media” 5th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2012, jointly organized with COST P1101 WG1 meeting, May 20-24, 2012, Krakow, Poland.
 • C. D. Ampatzidis, E. Varka, T.D. Karapantsios, “Dynamic Surface Properties of New Non-Conventional Phenylalanine Glycerol Ether Surfactants at the A/W Interface“, 5th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2012, jointly organized with COST P1101 WG1 meeting, May 20-24, 2012, Krakow, Poland.
 • K. Samaras, T.D. Karapantsios*, M. Kostoglou, D. Zamboulis and P. Mavros, “Effect of adding surfactant, glycerine and inorganic salts on gas bubbles dispersion in a stirred tank“, 5th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2012, jointly organized with COST P1101 WG1 meeting, May 20-24, 2012, Krakow, Poland.
 • J.S. Lioumbas, J. Krause, B. Toth and T.D. Karapantsios, “Boiling Over Water Saturated Porous Matrix Submerged In Hot Oil – Influence Of Hypergravity“, ECI 8th International Conference on Boiling and Condensation Heat Transfer, 3-7 June 2012, Lausanne, Switzerland.
 • J.S. Lioumbas and T.D. Karapantsios, “Boiling Over Water Saturated Porous Matrix Submerged In Hot Oil – Influence Of Oil Temperature“, ECI 8th International Conference on Boiling and Condensation Heat Transfer, 3-7 June 2012, Lausanne, Switzerland.
 • E. Georgiou , T.D.Karapantsios* “Drainage Versus Bubble Size Evolution In Wet Foams” EUFOAM 2012 Conference, Lisbon, Portugal, 8 – 1 July, 2012.
 • Ampatzidis C. D., Varka E-M., Karapantsios* T. D., “Interfacial Dynamics of Non-Conventional Tyrosine Glycerol Ether Surfactants at the W/A Interface” EUFOAM 2012 Conference, Lisbon, Portugal, 8 – 10 July, 2012.
 • E-M.Varka, T.D.Karapantsios*, L.Navarini, “Stability of Frappe Coffee Foam” EUFOAM 2012 Conference, Lisbon, Portugal, 8 – 10 July, 2012.
 • J. Hochstein, T. Karapantsios, S. Podhajsky, K. Slenzka,  “Modular design of 4 ISS relevant multi-phase flow experiments using an in-vivo embolic detector (I-VED)” 7th International Symposium on Two-Phase Systems For Ground  And Space Applications, Beijing, China, September 17-21, 2012.

2011

 • Sotiris P. Evgenidis, Konstantinos A. Zacharias, Thodoris D. Karapantsios* and Margaritis Kostoglou “Effect of liquid properties on heat transfer from miniature heaters at different gravity conditions”, Microgravity Science & Technology, 23, 123-128,  DOI: 10.1007/s12217-010-9206-9., pdf
 • Eleni P Kalogianni, Thodoris Karapantsios*, Reinhard Miller “Effect of repeated frying on the viscosity, density and dynamic interfacial tension of palm and olive oil”, Journal of Food Engineering, 105, 169–179, 2011,  DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2011.02.021., pdf
 • T. D. Karapantsios*, V. T. Papoti G. Doxastakis “Foaming activity of lupin protein isolates in the absence of insoluble protein aggregates”, Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, in press,  DOI: 10.1016/j.colsurfa.2010.11.025., pdf
 • M. Kostoglou, E. Georgiou and T.D. Karapantsios*, “A new device for assessing film stability in foams: experiment and theory”, Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, in press, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2010.12.028., pdf
 • V. Nastasa*, K. Samaras, I. R. Andrei, M. L. Pascu and T. Karapantsios “Study of the formation of micro and nano-droplets containing immiscible solutions”,  Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 382, 246–250, 2011, DOI:10.1117/12.863824. pdf
 • Margaritis Kostoglou, Sotiris P. Evgenidis, Konstantinos A. Zacharias and Thodoris D. Karapantsios*, “Heat transfer from small objects in microgravity: experiments and analysis”, International Journal of Heat & Mass Transfer, 54, 3323–3333, 2011, DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.03.053., pdf
 • M.X. Loukidou, E.N. Peleka*, Th.D. Karapantsios and K.A. Matis “Biosorption of metal ions”, Trends in Chemical Engineering, vol 13, 53-64, 2011, pdf
 • Varka E-M., Karapantsios* T. D. “Global versus local dynamics during destabilization of eco-friendly comsperic emulsions”, Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 391,195– 200, 2011, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2011.08.003., pdf
 • E-M. Varka, A. Paraskevopoulou, T.D. Karapantsios, “Stability study of O/W cosmetic emulsions using Amino-acid Glycerol Ethers as co-surfactants and Pistacia Lentiscus as additive“,  Functionalized Materials and Interfaces Workshop of COST Action D43 , March 30 –April 1,2011, Madrid, Spain.
 • M.Papara, X. Zabulis, E.P.Kalogianni, T.D.Karapantsios, “Studying the drainage of wet foams by combining electrical, optical and volumetric measurements“,  Functionalized Materials and Interfaces Workshop of COST Action D43 , March 30 –April 1, Madrid, 2011, Spain.
 • Lioumbas, J.S. and Karapantsios, T., ” Potato deep-fat frying.  The role of buoyancy on heat and mass transfer phenomena“, 11th International Congress on Engineering and Food, Congress Proceedings, Vol. 1, pp. 538-539, ISBN: 978-960-89789-3-5m, 2011, May 22-26, 2011, Athens, Greece.
 • Lioumbas, J.S., Kostoglou, M. and Karapantsios, T.,  “Transient mass and heat transfer during potato deep fat frying –  The effect of the oil type, frying load and initial frying temperature“, 11th International Congress on Engineering and Food, Congress Proceedings, Vol. 3, pp.1927-1928, ISBN: 978-960-89789-5-9, May 22-26, 2011, Athens, Greece.
 • Thodoris D. Karapantsios*, Margaritis Kostoglou,  “Electrical resistance tomography for monitoring emulsions and foams“, 11th International Congress on Engineering and Food, Congress Proceedings, Vol. 2, pp.919-920, ISBN: 978-960-89789-4-2, May 22-26, 2011, Athens, Greece.
 • V. T. Papoti, T. D. Karapantsios*, G. Doxastakis, “Comparative study of foaming activity of albumin-rich lupin protein isolates via electrical and volumetric measurements“, 11th International Congress on Engineering and Food, Congress Proceedings, Vol. 2, pp.1243-1244, ISBN: 978-960-89789-4-2, May 22-26, 2011, Athens, Greece.
 • Samaras K., Kostoglou M, Karapantsios* T. and. Zouboulis A., “CFD study of a large scale flocculation tank for potable water treatment“, 3nd International Conference of Environmental management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) & SECOTOC Conference, June 19-24, 2011, Skiathos, Greece.
 • Kalogianni E.P., Varka E.-M., Kostoglou M., Karapantsios T.D., Ravera F., Liggieri L., “Monitoring kinetics of emulsification in stirred vessels by an electric tomography technique“, 4th International Symposium on Physical Sciences in Space, ISPS4, 11 – 15 July 2011, Bonn – Bad Godesberg, Germany.
 • Sotiris P. Evgenidis, Konstantinos Zacharias, Lysimachos Papazoglou & Thodoris D. Karapantsios, “In-vivo embolic detector: a non-invasive electrical technique for the determination of bubbles characteristics during decompression sickness“, European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, 5-9 Sept., Antwerp, Belgium, 2011.
 • John S. Lioumbas, Jutta Krause & Thodoris D. Karapantsios, “Hypergravity to explore the role of buoyancy in boiling in porous media“,  European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, 5-9 Sept., Antwerp, Belgium, 2011.
 • L. Liggieri, F. Ravera, E. Santini, M. Ferrari, R. Miller, J. Krägel, A. Javadi, G. Loglio, D. Clausse,I. Pezron,  A. Drelich, M. Antoni, M. Schmitt, S. Limage, V. Dutschk, R.G. Rubio , A. Makievski, J. Ouazzani, T. Karapantsios, “The FASES Project to investigate Emulsions and Interfacial, Properties in Microgravity“, European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, 5-9 Sept., Antwerp, Belgium, 2011.
 • T.D. Karapatsios, E.P. Kalogianni, “Changes in Oil Properties due to Repeated Frying and their Effect on the Water, Oil Content and Crust Properties of French-fries”,  9th International Congress: Oils, Fats and Lipids for a Healthy and Sustainable World, 18-21 September 2011, Rotterdam, The Netherlands.

2010

 • A.I. Zouboulis, N.K. Lazaridis, Th.D. Karapantsios and K.A. Matis*, “Heavy metals removal from industrial wastewaters by biosorption“, Int. J. of Envir. Eng. Sci., 1(1), 57-78, 2010, pdf
 • Bondelind M., Sasic S., Petterson T., Karapantsios T., Kostoglou M. and Bergdahl* L. “Setting up a numerical model of a DAF tank: urbulence, geometry and bubble size”, J. of Environmental Engineering-ASCE, 136(12), 1424-1434, 2010, DOI: 10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0000275.
 • K. Samaras, A. Zouboulis, T. Karapantsios and M. Kostoglou*, “A CFD-based simulation study of a large scale flocculation tank for potable water treatment”, Chem. Eng. J., 162, 208-216, 2010, DOI: 10.1016/j.cej.2010.05.032., pdf
 • M. Kostoglou, E.-M. Varka, E. P. Kalogianni and T. D. Karapantsios*, “Evolution of volume fractions and droplet sizes by analysis of electrical conductance curves during destabilization of oil-in-water emulsions”, J. Colloid Interf. Sci., 349, 408-416, 2010, DOI: 10.1016/j.jcis.2010.05.032., pdf
 • A. Javadi*, J. K. Ferri, T. D. Karapantsios and R. Miller “Interface and bulk exchange: Single drops experiments and CFD simulations”, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 365, 145-153, 2010, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2010.04.035., pdf
 • S. P. Evgenidis, N. A. Kazakis and T. D. Karapantsios*, “Bubbly flow characteristics during decompression sickness: Effect of surfactant and electrolyte on bubble size distribution”, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 365, 46-51, 2010, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2010.02.032., pdf
 • E.-M. Varka, C. Ampatzidis, M. Kostoglou, T. Karapantsios* and V. Dutschk “On the use of electrical conductance measurements for the stability of oil-in-water Pickering emulsions”, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 365, 181-188, 2010, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2010.02.017.,  pdf
 • E. P. Kalogianni*, C. Karastogiannidou and T. D. Karapantsios “Effect of potato presence on the degradation of extra virgin olive oil during frying”, Int. J. Food Sci. Tech., 45, 765-775, 2010, DOI: 10.1111/j.1365-2621.2010.02188.x., pdf
 • M. Kostoglou, K. Samaras and T. D. Karapantsios “Large wave characteristics and their downstream evolution at high Reynolds number falling films”, AIChE J., 56, 11-23, 2010, pdf
 • M. Kostoglou, K. Samaras and T.D. Karapantsios “Reconstruction of film thickness time traces for wavy turbulent free falling films”, Int. J. Multiphas. Flow, 36, 184-192, 2010, DOI: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2009.11.005., pdf
 • E. P.Kalogianni, E-M. Varka, T. D. Karapantsios*, M. Kostoglou, E. Santini, L. Liggieri and F. Ravera “A multi-probe non-intrusive electrical technique for monitoring emulsification of hexane-in-water with the emulsifier C10E5 soluble in both phases”, Colloid. Surface. A, 354, 353-363, 2010, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2009.09.004. pdf
 • A. Javadi, J.K. Ferri, Th.D. Karapantsios and R. Miller “Bulk and interface exchange in single drops: Experiments and CFD simulations”, Cost D43 meeting, March 16-18, 2010, CMR – IENI Genoa, Italy.
 • Eva Georgiou, Th.D. Karapantsios, M. Kostoglou “Measurement of thin film drainage among neighboring foam bubbles of unequal size”, EUFOAM 2010 Conference, COST D43 Symposium, and COST P21 WG Meeting, Borovets, Bulgaria, 14 – 16 July, 2010.
 • V. Papoti, T. D. Karapantsios and G. Doxastakis “Comparison of foaming activity of lupin protein solutions obtained with isoelectric precipitation versus ultrafiltration”, EUFOAM 2010 Conference, COST D43 Symposium, and COST P21 WG Meeting, Borovets, Bulgaria, 14 – 16 July, 2010.
 • Evi Varka and Thodoris D. Karapantsios “Forest fire fighting foams: Foam drainage dependence on interfacial properties of fire retardant solutions”, EUFOAM 2010 Conference, COST D43 Symposium, and COST P21 WG Meeting, Borovets, Bulgaria, 14 – 16 July, 2010.
 • D. Michalentzaki, E.N. Peleka, Th.D. Karapantsios, M. Kostoglou, K.A. Matis “Experimental approach of particle – bubble interactions in a flotation system”, EUFOAM 2010 Conference, COST D43 Symposium, and COST P21 WG Meeting, Borovets, Bulgaria, 14 – 16 July, 2010 .
 • V. Nastasa, K. Samaras, E. Dafnopatidou, T. Karapantsios, M. L. Pascu “Studies on the generation of micro/nano droplets of oil in mixtures of Tween 80 surfactant and water”, EUFOAM 2010 Conference, COST D43 Symposium, and COST P21 WG Meeting, Borovets, Bulgaria, 14 – 16 July, 2010.
 • M. Dünne, A. Sadhukhan, Maren Rehders, Klaudia Brix, PM. Vogt, A. Jokuszies, U. Mirastschijski, T. Borisova, K. Slenzka, J. Vogt, P. Rettberg, E. Rabbow, T.D. Karapantsios “Effects of different space relevant environmental stressors including Lunar Dust on microorganisms and human cells of different tissues”, 40th International Conference on Environmental Systems, 11 – 15 Jul 2010, Barcelona, Spain Manuscript ID: 761342.R2, p 21.
 • Nastasa, V., Karapantsios, T., Samaras, K., Dafnopatidou, E., Pradines, V., Miller, R., Pascu, M.L. “Generation of micro- and nano-droplets containing immiscible solutions in view of optical studies”, Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering 7758, art. no. 77580X, Physical Chemistry of Interfaces and Nanomaterials IX, 4 August 2010, San Diego, USA.
 • L. Liggieri, F. Ravera, E. Santini, M. Ferrari, R. Miller, J. Krägel, A. Javadi, G. Loglio, P. Pandolfini, D. Clausse, I. Pezron, A. Drelich, M. Antoni, M. Schmitt, S. Limage, T. Karapantsios, V. Dutschk, R.G. Rubio “The FASES Project on Pickering Emulsions and Interfacial Properties in Microgravity”, CollNanoInd, 20-21 September 2010, Almaty, Kazakhstan.
 • L. Liggieri, F. Ravera, E. Santini, M. Ferrari, R. Miller, J. Krägel, G. Loglio, D. Clausse, I. Pezron, M. Antoni, M. Schmitt, S. Limage, T. Karapantsios, V. Dutschk, R. G. Rubio, “Investigation of the interfacial properties and stability of particle-stabilised emulsions under microgravity conditions in the framework of the ESA MAP-FASES programme“, SIS 2010, 16-18 June 2010.
 • Καραπάντσιος Θ. Και Μ. Κώστογλου, “Απαερίωση υγρών σε συνθήκες μικροβαρύτητας“,  Ημερίδα Φυσικοχημείας στη μνήμη του Μ. Παγίτσα, 30 Απριλίου 2010, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ.