2005-2009

Σημείωση: Τα άρθρα επιτρέπεται να μεταφορτωθούν για προσωπική χρήση μόνο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση επιτρέπεται κατόπιν άδειας του συγγραφέα και του εκδότη. 

(*:corresponding author) 2008 2007 2006 2005

2009

 • Maria Papara, Xenophon Zabulis and Thodoris D. Karapantsios*, “Container Effects on the Free Drainage of Wet Foams“,  Chem. Engineering Science, 64, 1404-1415, 2009, DOI: 10.1016/j.ces.2008.11.021., pdf
 • Eleni P. Kalogianni*, Calliope Karastogiannidou and Thodoris D. Karapantsios “Effect of the presence and absence of potatoes under repeated frying conditions on the composition of palm oil” , Journal of the American Oil Chemists Society, 86(6), 561-571, 2009, DOI: 10.1007/s11746-009-1380-9., pdf
 • Kostoglou M., Samaras K. and Karapantsios* T.D, “Large wave characteristics and their downstream evolution at high Reynolds number falling films“, AIChE J, 56(1), 11-23, 2009, DOI: 10.1002/aic.11992.,
 • A. I. Zouboulis, N. K. Lazaridis, T. D. Karapantsios and K. A. Matis, “Heavy metals removal from industrial wastewaters by biosorption“, Int. J. Envir Polut., proofs., pdf
 • T. D. Karapantsios, M. Kostoglou “Electrical resistance tomography for foam & emulsion stability measurements“,  Joint Conference of the 7th MC & WG Meetings. COST ACTION P21 The physics of droplets,  May 4-6 2009, Bucharest, Romania.
 • Evgenidis, S., Karapantsios, T. “Non-Invasive Techniques for the Determination of Bubbles Characteristics During Liquids Handling and Processing“,  European Advanced Life Support Workshop, June 2-4, 2009, Barcelona, Spain.
 • Zacharias K. A., Evgenidis S. P., Karapantsios T. D. “An advanced acoustical technique for measuring bubbles in stagnant and flowing liquids“,  2nd International Conference of Environmental management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) & SECOTOC Conference, June 21-26, 2009, Mykonos, Greece.
 • Samaras K., Karapantsios T.D., Kostoglou M. , Zouboulis A.I. “CFD study of a flocculation tank for potable water treatment“,  2nd International Conference of Environmental management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) & SECOTOC Conference, June 21-26, 2009, Mykonos, Greece.
 • Varka E., Ampatzidis C., Dutschk V., Kostoglou M., Karapantsios T. “Stability of pickering emulsions studied by simultaneous electrical, optical and volumetric measurements“,  4th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2009, jointly organized with COST P21 8th Management Committee and Working Groups, September 23-25, 2009, Thessaloniki, Greece.
 • Sotiris P. Evgenidis, Kostantinos Zacharias, Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios “Effect of gravity level on heat transfer from small spheroids“,  European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, 1-4 Sept., Bonn, Germany, 2009.
 • Georgiou E., Karapantsios T., Kostoglou M. “Development of a device for measuring thin film drainage around a single foam bubble“,  4th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2009, jointly organized with COST P21 8th Management Committee and Working Groups, September 23-25, 2009, Thessaloniki, Greece.
 • Kalogianni E.P., Varka E.-M., Kostoglou M., Karapantsios T.D., Ravera F., Liggieri L. “Monitoring kinetics of emulsification in stirred vessels by an electric tomography technique“,  4th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2009, jointly organized with COST P21 8th Management Committee and Working Groups, September 23-25, 2009, Thessaloniki, Greece.
 • Tosidis T., Karapantsios T., Kostoglou M. “Representative droplet size distributions resulting from coalescence breakage or breakage of oil in water dispersions in batch stirred tanks“,  4th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2009, jointly organized with COST P21 8th Management Committee and Working Groups, September 23-25, 2009, Thessaloniki, Greece.
 • Peleka E.N., Karapantsios T.D., Kostoglou M., Matis K.A. “Hydrodynamic interactions between an air bubble and particles“,  4th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2009, jointly organized with COST P21 8th Management Committee and Working Groups, September 23-25, 2009, Thessaloniki, Greece.
 • Evgenidis S.P., Zacharias K., Karapantsios T.D. “Characterization of bubble clouds in steady and pulsatile bubbly flows“,  4th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2009, jointly organized with COST P21 8th Management Committee and Working Groups, September 23-25, 2009, Thessaloniki, Greece.
 • Hatzidafni A., Evgenidis S., Lioumbas I., Karapantsios T.D. “Electrical resistance tomography in upward co-current bubbly flow“,  4th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2009, jointly organized with COST P21 8th Management Committee and Working Groups, September 23-25, 2009, Thessaloniki, Greece.
 • Samaras K., Karapantsios T.D., Mavros P., Zamboulis D., Kostoglou M. “Studying bubble dispersion characteristics in a stirred tank by an electrical tomography technique“,  4th International Workshop Bubble and Drop Interfaces, B&D2009, jointly organized with COST P21 8th Management Committee and Working Groups, September 23-25, 2009, Thessaloniki, Greece.
 • Eleni P. Kalogianni, Evdoxia-M. Varka, Margaritis Kostoglou, Thodoris D. Karapantsios, Francesca Ravera, Libero Liggieri, “Monitoring kinetics of emulsification in stirred vessels by an electric tomography technique“,  Symposium on New Frontiers in Chemical & Biochemical Engineering, Thessaloniki, 26-27 November, 2009.
 • A.M. Goula, M. Kostoglou, T.D. Karapantsios and A.I. Zouboulis “Design of potable water sedimentation tanks by CFD simulations“,  Symposium on New Frontiers in Chemical & Biochemical Engineering, Thessaloniki, 26-27 November, 2009.
 

2008

 • K. A. Matis*, A. I. Zouboulis, N. K. Lazaridis and T. D. Karapantsios, Metal ions biosorption from dilute aqueous solution, Int. J. Envir. Polut., 34, 231-245, 2008, pdf
 • A. M. Goula*, T. D. Karapantsios, D. S. Achilias and K. G. Adamopoulos, “Water sorption isotherms and glass transition temperature of spray dried tomato pulp”, J. Food Eng., 85, 73-83, 2008, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2007.07.015., pdf
 • E. P. Sakonidou, T. D. Karapantsios*, A. I. Balouktsis and D. Chassapis, Modeling of the optimum tilt of a solar chimney for maximum air flow, Solar Energy, 82, 80-94, 2008,  DOI: 10.1016/j.solener.2007.03.001., pdf
 • V. Emmanouil, T. D. Karapantsios* and K. A. Matis “Two and Three-Phase Simulations of an Ill-Functioning Dissolved Air Flotation Tank“,  International Journal of Environment and Waste Management  (IJEWM), Vol 8, Nos 3/4, 215-228, 2011, DOI: 10.1504/IJEWM.2011.042632.
 • A. M. Goula, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios* and A. I. Zouboulis, “A CFD methodology for the design of sedimentation tanks in potable water treatment. Case study: The influence of a feed flow control baffle”, Chem. Eng. J., 140, 110-121, 2008, DOI: 10.1016/j.cej.2007.09.022.,  pdf
 • T. D. Karapantsios* and M. Papara, “On the design of electrical conductance probes for foam drainage applications: assessment of ring electrodes performance and bubble size effects on measurements”, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 323, 139-148, 2008,  DOI: 10.1016/j.colsurfa.2007.10.003., pdf
 • T. D. Karapantsios, E. I. Boutskou, E. Touliopoulou and P. Mavros*, “Evaluation of chemical laboratory safety based on student comprehension of chemicals labeling”, Educ. Chem. Eng., 3, 66-73, 2008,  DOI: 10.1016/j.ece.2008.02.001., pdf
 • T. D. Karapantsios*, M. Kostoglou, N. Divinis and V. Bontozoglou, “Nucleation, growth and detachment of neighboring bubbles over miniature heaters”, Chem. Eng. Sci., 63, 3438-3448, 2008, DOI: 10.1016/j.ces.2008.04.002. , pdf
 • A. M. Goula, M. Kostoglou and T. D. Karapantsios* and Anastasios I Zouboulis, “The effect of influent temperature variations in a sedimentation tank for potable water treatment – A computational fluid dynamics study”, Water Res., 42, 3405-3414, 2008, DOI: 10.1016/j.watres.2008.05.002., pdf
 • T. D. Karapantsios, M. Kostoglou and S. P. Evgenidis, “From single bubbles on solid surfaces to massive bubbly flows during decompression sickness“,  J. Gravit. Phys., proofs, 2008, pdf
 • Κώστογλου Μ., Καραπάντσιος Θ., Ζουμπούλης* Α., Μάτης Κ., “Συνδυασμος υπολογιστικης ρευστομηχανικης και φυσικοχημικων μοντελων για την προσομοιωση διεργασιων καθαρισμου υδατων, 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας”, 14-17 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη, 2008.
 • Evgenidis S. P., Zabulis X., Karapantsios T. D., “Effect of surfactant and electrolyte on bubble size distribution in low gas fraction bubbly flows”, Workshop: COST P21: The Physics of droplets, Fifth MC & Joint WG Meeting, May 15-16, 2008, Capri, Italy.
 • Varka E-. M., Paraskevopoulou A., Karapantsios T.D., “Stability study of o/w cosmetic emulsions using amino-acid glycerol ethers as co-surfactants and Pistacia Lentiscus as a additive”, Workshop: COST P21: The Physics of droplets, Fifth MC & Joint WG Meeting, May 15-16, 2008, Capri, Italy.
 • Peleka E., Karapantsios T., Kostoglou M., Matis K., “Particle-bubble interactions in flotation systems”, Workshop: COST P21: The Physics of droplets, Fifth MC & Joint WG Meeting, May 15-16, 2008, Capri, Italy.
 • Papara M., Zabulis X., Karapantsios T.D., “Wall effects on foams drainage”, Workshop: COST P21: The Physics of droplets, Fifth MC & Joint WG Meeting, May 15-16, 2008, Capri, Italy.
 • T.D. Karapantsios, M. Kostoglou, S.P. Evgenidis, “From single bubbles on solid surfaces to massive bubbly flows during decompression sickness, proceedings of the Symposium “Life in Space for Life on Earth” “, 22 – 27 June, Angers, France, 2008 (ESA, SP-663, December 2008)
 • Maria Papara, Xenophon Zabulis and Thodoris D. Karapantsios, “Characteristics of Container Walls Affecting the Stability of Wet Foams”, EUFOAM 2008, 8-10 July 2008, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands.
 • Froso Peleka, Thodoris D. Karapantsios, Margaritis Kostoglou and Kostas Matis, “Collision and attachment of particles on bubbles in flotation systems”, EUFOAM 2008, 8-10 July 2008, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands.
 • Kostoglou, M., karapantsios, T.D. Zamanis, A. and Evgenidis, S.P., “A new device for measuring thin film drainage around single foam bubbles”, EUFOAM 2008, 8-10 July 2008, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands.
 • Varka E., Kalogianni E.P., Kostoglou, M. Karapantsios T.D., “Droplet size distribution during the destabilization of emulsions measured by an electrical technique”, EUFOAM 2008, 8-10 July 2008, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands.
 

2007

 • M. Kostoglou and T. D. Karapantsios*, “Bubble dynamics during the non-isothermal degassing of liquids: exploiting microgravity conditions”, Adv. Col. Surf. Sci., 134-135, 125-137, 2007, DOI: 10.1016/j.cis.2007.04.027., pdf
 • M. Kostoglou*, T. D. Karapantsios and K. A. Matis, “CFD Model for the Design of Large Scale Flotation Tanks for Water and Wastewater Treatment”, Ind. Eng. Chem. Res., 46, 6590-6599, 2007, DOI: 10.1021/ie0703989., pdf
 • X. Zabulis*, M. Papara, A. Chatziargyriou and T. D. Karapantsios, “Detection of densely dispersed spherical bubbles in digital images based on a template matching technique: application to wet foams”, Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 309, 96-106, 2007, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2007.01.007., pdf
 • V. Emmanouil, E. Skaperdas, T. D. Karapantsios and K. A. Matis*, “Two-Phase simulations of an off-nominally operating dissolved air flotation tank”, Int. J. Envir. Polut, 30(2), 213-230, 2007, DOI: 10.1504/IJEP.2007.014701., pdf
 • D. Chassapis*, T. D. Karapantsios and A. Balouktsis, “Incorporation of hydrodynamic interaction forces to molecular statistical theory of temporary polymer networks in solution”, European Polymer Journal, 43, 3236-3249, 2007, DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2007.04.041. , pdf
 • A. M. Goula, T. D. Karapantsios* and K. G. Adamopoulos, “Characterization of tomato pulp stickiness during spray drying using a contact probe method”, Drying Technology, 25, 591-598, 2007, DOI: 10.1080/07373930701227102., pdf
 • A. M. Goula, T. D. Karapantsios* and K. G. Adamopoulos, “An advanced centrifugal technique to characterize the sticking properties of tomato pulp during drying”, Drying Technology, 25, 599-607, 2007, DOI: 10.1080/07373930701227151., pdf
 • T. D. Karapantsios, M. Kostoglou and V. Bontozoglou, “Degassing of liquids over submerged heaters under microgravity conditions”, 45th European Two Phase Flow Group Meeting, Toulouse, France, 22-24 May, 2007.
 • A. M. Goula, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios and A. I. Zouboulis, “Design of potable water sedimentation tanks by CFD simulations”, 1st International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos island, 24-28 June, 2007.
 • N. Divinis, T. D. Karapantsios, M. Kostoglou and V. Bontozoglou, “Non-isothermal multiple bubble growth over miniature heaters”, European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, Florence, Italy, 4-7 September, 2007.
 • M. Papara, X. Zabulis, E. P. Kalogianni and T. D. Karapantsios, “Studying the drainage of wet foams by combining electrical, optical and volumetric measurements”, Workshop: COST P21: The Physics of droplets, Granada, Spain, March, 28, 2007.
 • X. Zabulis, M. Papara and T. D. Karapantsios, “A composite image analysis system for the measurement of densely dispersed spherical bubbles”, Workshop: COST P21: The Physics of droplets, Granada, Spain, March, 28, 2007.
 • E. M. Varka, A. Paraskevopoulou and T. D. Karapantsios, “Stability Study of O/W cosmetic emulsions using Amino-Acid Glycerol Ethers as co-surfactants and Pistacia Lentiscus as additive”, Workshop: COST P21: The Physics of droplets, Granada, Spain, March, 28, 2007.
 • E. P. Kalogianni and T. D. Karapantsios, “Droplet size distribution in liquid-liquid dispersions”, Workshop: COST P21: The Physics of droplets, Liege, Belgium, June, 12, 2007.
 • S. Evgenidis and T. D. Karapantsios, “Bubble size distribution by optical, electrical and acoustical measurements”, Workshop: COST P21: The Physics of droplets, Liege, Belgium, June, 12, 2007.
 • E. P. Kalogianni, C. Karastogiannidou, T. D. Karapantsios and S. N. Rafaelides, “The chemical profile of palm and olive oil as affected by repeated frying of potato sticks and heating. A study by HPSEC”, 5th Euro Fed Lipid Congress – Oils, Fats and Lipids: From Science to Applications, Gothenburg, Sweden, September 16-19, 2007.
 • E. P. Kalogianni, S. N. Rafaelides and T. D. Karapantsios, “Changes in palm and olive oil viscosity and density induced by prolonged oil heating and repeated frying of potato sticks at different frying loads: correlation with the chemical profile obtained by HPSEC”, 5th Euro Fed Lipid Congress,  – Oils, Fats and Lipids: From Science to Applications, 16-19 Sept. Gothenburg, Sweden, 2007.
 • S. Evgenidis, K. Zacharias, T. D. Karapantsios, “Detection of bubbles in two-phase flows with optical and electrical measurements”, Workshop: COST P21: The Physics of droplets, Twente, Netherlands, October, 08, 2007.
 • K. Zacharias, S. Evgenidis, T. D. Karapantsios, “Detection of bubbles in liquids with acoustical and electrical measurements”, Workshop: COST P21: The Physics of droplets, Twente, Netherlands, October, 08, 2007.
 • T. D. Karapantsios, A. I. Balouktsis, D. Chassapis, M. D. Petala, “A CFD model to estimate the effect of tilt and height on the natural air flow inside a solar chimney”, 2nd International Conference Solar Air-Conditioning, Tarragona, Spain, 18-19 October, 2007.
 • I. Balouktsis, A. Balouktsis, T. D. Karapantsios, D. Chassapis, K. David, K. Anastasiou, “Load matching and optimization of directly coupled PV to water chillers pumping systems”, 2nd International Conference Solar Air-Conditioning, Tarragona, Spain, 18-19 October, 2007.
 

2006

 • R. Miller*, D. Grigoriev, J. Kragel, A. V. Makievski, V. B. Fainerman, V. I. Kovalchuk, L. Liggieri, F. Ravera, M. Ferrari, E. Santini, G. Loglio, V. Dutschk, and T. D. Karapantsios, “Project proposal for the investigation of particle-stabilised emulsions and foams by microgravity experiments”, Microgravity Science and Technology, XVIII-3/4, 104-107, 2006, DOI: 10.1007/BF02870390., pdf
 • S. Van Vaerenbergh*, J. C. Legros, J. L. Daridon, T. D. Karapantsios, M. Kostoglou, Z. M. Saghir, “Multicomponent transport studies of crude oils and asphaltenes in DSC program”, Microgravity Science and Technology, XVIII-3/4, 150-154, 2006, DOI: 10.1007/BF02870399., pdf
 • A. Balouktsis*, T. D. Karapantsios, K. Anastasiou, A. Antoniadis and I. Balouktsis, “Load matching in a direct-coupled photovoltaic system-application to Thevenin’s equivalent loads”, Int. J. Photoenergy, DOI 10.1155/IJP/2006/27274, Article ID 27274, 1-7, 2006, pdf
 • A. Balouktsis*, T. D. Karapantsios, A. Antoniadis, D. Paschaloudis, A. Bezergiannidou and N. Bilalis, “Sizing stand-alone photovoltaic systems”, Int. J. Photoenergy, DOI 10.1155/IJP/2006/73650, Article ID 73650, 1-8, 2006, DOI 10.1155/IJP/2006/73650, Article ID 73650, Pages 1–8, 2006, DOI 10.1155/IJP/2006/73650., pdf
 • N. Divinis, T. D. Karapantsios*, R. Bruijn, M. Kostoglou, V. Bontozoglou, J. C. Legros, “Bubble dynamics during degassing of liquids at microgravity conditions”, AIChE J., 52 (9), 3029-3040, 2006, DOI: 10.1002/aic.10926., pdf
 • N. Divinis, T. D. Karapantsios*, R. Bruijn, M. Kostoglou, V. Bontozoglou, J. C. Legros, “Lateral motion and interaction of gas bubbles growing over spherical and plate heaters”, Microgravity Science and Technology, XVIII-3/4, 204-209, 2006, DOI: 10.1007/BF02870410., pdf
 • M. Kostoglou*, T. D. Karapantsios, “Approximate computation of heat sources in axisymmetric microwave heating”, AIChE J., 52(1), 408-413,  DOI: 10.1002/aic.10636., pdf
 • E. P. Kalogianni, E. M. Varka, T. D. Karapantsios*, S. Pegiadou, “Dynamic surface activity of Phenylalanine Glycerol-Ether surfactant solutions measured by a differential maximum bubble pressure tensiometer”, Langmuir, 22, 46-51, DOI: 10.1021/la050982r., pdf
 • T. D. Karapantsios, “Conductive drying kinetics of pregelatinized starch thin films”, J. Food Eng., 76, 477-489, 2006,  DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2005.05.047., pdf
 • M. Kostoglou *, T. D. Karapantsios and K. A. Matis, “Modeling local flotation frequency in a turbulent flow field”, Adv. Col. Surf. Sci., 122 (1-3), 79-91, 2006, DOI: 10.1016/j.cis.2006.06.014., pdf
 • S. P. Evgenidis, M. Kostoglou and T. D. Karapantsios*, “Electrical Conductance Study of θ-Liquid Bridges”, J. Colloid Interface Sci. 302 (2), 597-604, 2006, DOI: 10.1016/j.jcis.2006.06.040., pdf
 • S. Evgenidis, T. D. Karapantsios and M. Kostoglou, “Characterization of electrically conducting liquid bridges”, 6th European Conference on Foams, Emulsions and Applications (EUFOAM 2006), Potsdam, Germany, 2-6 July, 2006.
 • M. Papara, T. D. Karapantsios and G. Doxastakis, “A novel electrical conductance technique for studying foam stability”, 6th European Conference on Foams, Emulsions and Applications (EUFOAM 2006), Potsdam, Germany, 2-6 July, 2006.
 • V. Papoti, T. D. Karapantsios and G. Doxastakis, “A comparative study of foaming activity of lupin protein solutions by electrical, volumetric and optical measurements”, 6th European Conference on Foams, Emulsions and Applications (EUFOAM 2006), Potsdam, Germany, 2-6 July, 2006.
 • M. Kostoglou and T. D. Karapantsios, “The population balance formulation: a tool for relating particle size distributions with particle level phenomena”, 6th European Conference on Foams, Emulsions and Applications (EUFOAM 2006), Potsdam, Germany, 2-6 July, 2006.
 • X. Zaboulis, I. Parisi and T. D. Karapantsios, “Detection of densely dispersed spherical bubbles in digital images based on a template matching technique”, 6th European Conference on Foams, Emulsions and Applications (EUFOAM 2006), Potsdam, Germany, 2-6 July, 2006.
 • M. X. Loukidou, T. D. Karapantsios, A. I. Zouboulis and K. A. Matis, “Metal ions biosorption: attention to its kinetics”, Protection and Restoration of the Environment VII, Chania, Greece, 3-7 July, 2006.
 • A. M. Goula, T. D. Karapantsios, K. G. Adamopoulos, “Characterization of tomato pulp stickiness during spray drying”, [1391] 17th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2006) 27-31 August, Prague, Czech Republic.
 • A. M. Goula, T. D. Karapantsios, K. G. Adamopoulos, “A new centrifugal technique to characterize the sticking properties of tomato pulp during drying”, [1409] 17th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2006), 27-31 August, Prague, Czech Republic.
 • V. Emmanouil, E. Skaperdas, T. D. Karapantsios and K. A. Matis, “Towards three-phase modeling of a dissolved air flotation tank”, XXIII International Mineral Processing Congress, Istanbul, Turkey, 3-8 September, 2006.
 • K. Samaras, P. Mavros *, Th. Karapantsios and D. Zamboulis, “On the Use of Electrical Resistance Measurements for the Study of Two-Phase Systems in Stirred Tanks“, 12th European Conference on Mixing – Bologna, 28-30 June, 2006.
 

2005

 • Th.D. Karapantsios, M.X. Loukidou and K.A. Matis, “Sorption kinetics”, Oceanography; Meteorology;Physics and Chemistry; Water Law; and Water History, Art and Culture, Water Encyclopedia, J. Lehr, editor-in-chief, vol. 4, pp. 564-569, Wiley, Hoboken, N.J. (2005).
 • M. Kostoglou*, T. D. Karapantsios, “Approximate solution for a nonisothermal gas bubble growth over a spherical heating element”, Ind. Eng. Chem. Res., 44(21), 8127-8135, DOI: 10.1021/ie050600c., pdf
 • N. Divinis, M. Kostoglou*, T. D. Karapantsios, and V. Bontozoglou, “Self-similar growth of a gas bubble induced by localized heating: The effect of temperature-dependent transport properties”, Chem. Eng. Sci. 60(6), 1673-1683, 2005, DOI: 10.1016/j.ces.2004.10.024., pdf
 • M. X. Loukidou, T. D. Karapantsios, A. I. Zouboulis and K. A. Matis*, “Cadmium(ii) biosorption by aeromonas caviae: kinetic modeling”, Sep. Sci. Tech. 40(6), 1293-1311, 2005,  DOI:10.1081/SS-200052207., pdf
 • T. D. Karapantsios, M. X. Loukidou and K. A. Matis, “Sorption kinetics”, Water Encyclopedia, J. Lehr, editor-in-chief, vol. 4, pp. 564-569, Wiley, Hoboken, N.J. (2005)
 • A. Balouktsis, T. D. Karapantsios, K. Anastasiou, A. Antoniadis and I. Balouktsis, “Load matching in a direct-coupled photovoltaic system-application to Thevenin’s equivalent loads”, The 8th International Conference on solar energy and applied photochemistry, Luxor, Egypt, February 20-25, 2005.
 • A. Balouktsis, T. D. Karapantsios, A. Antoniadis, D. Paschaloudis, A. Bezergiannidou and N. Bilalis, “Sizing stand-alone photovoltaic systems”, The 8th International Conference on solar energy and applied photochemistry, Luxor, Egypt, February 20-25, 2005.
 • T. A. Ioannidis, N. Kyriakis, A. I. Zouboulis, N. Lazaridis and T. D. Karapantsios, “The role of precipitation in the wastewater treatment, recycling and reuse”, GNEST, Sept. 12-16, Rodos, Greece, 2005.
 • V. Emmanouil, V. Skaperdas, T. D. Karapantsios and K. A. Matis, “Comparison of multiphase and turbulence models in simulating the performance of a dissolved air flotation tank”, 2005 Southeastern Europe FLUENT users group meeting, Porto Carras, May 11-13, 2005.
 • E. P. Kalogianni, T. D. Karapantsios, “Considerations for the application of a dynamic wicking technique for the determination of the effective mean pore radius in porous foods”, XVIIth European chemistry at interfaces conference, Loughborough, UK, 27 June-1 July, 2005.
 • N. Divinis, R. Bruijn, T. D. Karapantsios, M. Kostoglou, V. Bontozoglou, “Bubble growth in simulated blood under microgravity conditions”, XVIIth European chemistry at interfaces conference, Loughborough, UK, 27 June-1 July, 2005.
 • N. Divinis, R. Bruijn, T. D. Karapantsios, M. Kostoglou, V. Bontozoglou, “Heat triggered bubble growth by dissolution under microgravity conditions”, European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, 21-23 Sept, Santorini, Greece, 2005.
 • E. P. Kalogianni, C. Altiparmakis, S. Evgenidis, T. Mesimeris, G. Sideridis and T. D. Karapantsios, “In-vivo embolic detector (IVED): Phase I”, European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, 21-23 Sept, Santorini, Greece, 2005.
 • S. I. Andersen, M. Azaiez, V. Basios, V. Shevtsova, J. L. Daridon, H. Carier, F. Dubois, G. Galliero, H. Zhou, P. Gaspard, T. D. Karapantsios, M. Kostoglou, J. C. Legros, F. Montel, G. Nicolis, B. Roux, Z. Saghir, S. Van Vaerenbergh, “The DSC program: from SCCO to GANIMEDE”, European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, 21-23 Sept, Santorini, Greece, 2005.
 • R. Miller, D. Grigoriev, J. Kragel, A. Makievski, L. Liggieri, F. Ravera, M. Ferrari, E. Santini, G. Loglio, T. D. Karapantsios, “The project “STEFAN”: a proposal for the investigation of particle-stabilised emulsions and foams by microgravity experiments”, European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, 21-23 Sept, Santorini, Greece, 2005.
 • Α. Κουλούρης, Θ. Καραπάντσιος, Σ. Ραφαηλίδης, “Χρήση προσομοιωτών διεργασιών στο μάθημα σχεδιασμού βιομηχανιών τροφίμων”, 5o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικών Μηχανικών, 20-23 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, 2005.
fcbzxxcbz
zxcbzbzxfcbzb