1988-1999

Σημείωση: Τα άρθρα επιτρέπεται να μεταφορτωθούν για προσωπική χρήση μόνο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση επιτρέπεται κατόπιν άδειας του συγγραφέα και του εκδότη. 

(*:corresponding author) 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988

1999

 • Karapantsios*, Τ. D., Boutskou, Ε. I. and Balouktsis, A. I., “Students Awareness of the Urban Environment in a Small Greek City“,  The Environmentalist, 19, 305-316, 1999, DOI: 10.1023/A:1006697703486. pdf
 • Karapantsios*, Τ. D., Hatzimoisiadis, K. A. and Balouktsis, A. I., “Estimation of Total Atmospheric Pollution Using Global Radiation Data- Introduction of a Novel Clear Day Selection Methodology“,  Renewable Energy, 17, 169-181, 1999, DOI: 10.1016/S0960-1481(98)00760-5. pdf
 • Karapantsios*, Τ. D., and Kostoglou, M., “Investigation of the Oscillating Bubble Technique for the Determination of Interfacial Dilatational Properties“,  Colloids & Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 156, 49-64, 1999, DOI: 10.1016/S0927-7757(99)00013-8. pdf
 • T. D. Karapantsios* and A. I. Balouktsis “Experimental Considerations on the Oscillating Bubble Technique“,  European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, 28/2-3/3, Rome, Italy, 1999.

1997

 • de Bruijn R., van Diest, R. J. J., Karapantsios, Τ. D., Michels*, A. C., Wakeham, W. A., and M. Trusler, J. P., “Heat Transport in Pure Critical Fluids Surrounded by Finitely Conducting Boundaries in Microgravity“,  Physica Α., 242, 119-140, 1997, DOI: 10.1016/S0378-4371(97)00197-0. pdf
 • T. D. Karapantsios* and A. I. Balouktsis “Numerical Investigation of the Oscillating Bubble Technique for the Determination of the Interfacial Dilatational Viscocity“,  European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, March 17-19, Paris, France, 1997.

1996

 • Karapantsios, Τ. D., Kostoglou, M. and Karabelas*, A. J., “Direct Contact Condensation of Dilute Steam/Air Mixtures on Wavy Falling Films“,  Chem. Eng. Com., 141-142, 261-285, 1996, DOI:10.1080/00986449608936419. pdf
 • W. A. Wakeham*, J. P. M. Trusler, R. de Bruijn, R. J. J. van Diest, T. D. Karapantsios and A. C. Michels, “Heat Transport near the Critical Region of a Pure Fluid in Microgravity“,  2nd European Symp. Fluids in Space, April 22-26, Naples, Italy, 1996.
 • T. D. Karapantsios* and A. I. Balouktsis “Medical Waste Management at the Town of Serres“,  Proceedings of the 3rd International Conference of Environmental Pollution, 253-257, September 16-20, Thessaloniki, 1996.
 • Θ. Δ. Kαραπάντσιος*, K.A. Xατζημωυσιάδης, A. I. Mπαλουκτσής και M. K. Tσίντσης “Aξιοποίηση Δεδομένων Oλικής Hλιακής Aκτινοβολίας για Προκαταρκτικές Eκτιμήσεις της Aτμοσφαιρικής Pύπανσης“,  Πρακτικά 5ου Eθνικού Συνεδρίου του Iνστιτούτου Hλιακής Tεχνικής για της Ήπιες Mορφές Eνέργειας, Τόμος Α, σελ. 1-10, 6-8 Nοεμβρίου, Aθήνα, 1996.

1995

 • Karapantsios, Τ. D., and Karabelas*, A. J., “Longitudinal Characteristics of Wavy Falling Films“,  Inter. J. of Multiphase Flow, 21(1), pp. 119-127, 1995, DOI: 10.1016/0301-9322(94)00048-O. pdf
 • Karapantsios, Τ. D., Kostoglou, M. and Karabelas*, A. J., “Local Condensation Rates of Steam/Air Mixtures in Direct Contact with a Falling Liquid Film“,  Inter. J. of Heat and Mass Transfer, 38 (5), 779-794, 1995, DOI: 10.1016/0017-9310(94)00213-F. pdf
 • Karapantsios, Τ. D., and Karabelas*, A. J., “Direct Contact Condensation in the Presence of Noncondensables over Free Falling Films with Intermittent Liquid Feed“,  Inter. J. of Heat and Mass Transfer, 38 (5), 795-805, 1995, DOI: 10.1016/0017-9310(94)00214-G. pdf
 • A. C. Michels*, R. de Bruijn, T. D. Karapantsios, R. J. J. van Diest, H. R. van den Berg, B. van Deenen, E. P. Sakonidou, W. A. Wakeham, J. P. M. Trusler, A. Louis, M. Papadaki, J. Straub, “ Transport Properties of Critical Fluids under Microgravity Conditions“,  9th European Symposium on Gravity Dependent Phenomena in Physical Sciences, May 2-5, Berlin, Germany, 1995. 
 • A. C. Michels*, R. de Bruijn, T. D. Karapantsios, R. J. J. van Diest, H. R. van den Berg, B. van Deenen, E. P. Sakonidou, W. A. Wakeham, J. P. M. Trusler, A. Louis, M. Papadaki, J. Straub, “Heat Transport and Density Fluctuations in a Critical Fluid (MIM3)“,  Proceedings of the IML-2 Crew-PI Final Review , November 6-8, Frascati, Italy, 1995.
 • Α. C. Michels*, R. de Bruijn, T. D. Karapantsios, R. J. J. van Diest, H. R. van den Berg, B. van Deenen, E. P. Sakonidou, W. A. Wakeham, J. P. M. Trusler, A. Louis, M. Papadaki, J. Straub, ” Adiabatic Compressive Heating of Critical Fluids under Microgravity Conditions“,  ASME Proceedings of the 1995 National Heat Transfer Conference, HTD-Vol. 305, 3, 137-145, Portland OR, 1995.

1994

 • A. C. Michels*, R. de Bruijn, T. D. Karapantsios, R. J. J. van Diest, H. R. van den Berg, B. van Deenen, E. P. Sakonidou, W. A. Wakeham, J. P. M. Trusler, A. Louis, M. Papadaki, J. Straub, “Heat Transport and Density Fluctuations in a Critical Fluid (MIM3)“,  IML-2 Crew-PI Debrief, November 1-2, Darmstadt, Germany, 1994. 
 • A. C. Michels*, R. de Bruijn, T. D. Karapantsios, R. J. J. van Diest, H. R. van den Berg, B. van Deenen, E. P. Sakonidou, W. A. Wakeham, J. P. M. Trusler, A. Louis, M. Papadaki, J. Straub, “ Adiabatic Temperature Changes of a One-Component Fluid near the Gas-Liquid Critical Point in Low Gravity“,  European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, December 11-14, Madrid, Spain, 1994. 

1993

 • Karapantsios, Τ. D., Tsochatzidis, N. A. & Karabelas*, A. J., “Liquid Distribution in Horizontal Axially Rotated Packed Beds“, Chem. Eng. Science, 48(8), 1427-1436, 1993, DOI: 10.1016/0009-2509(93)80049-V. pdf

1992

 • Tsochatzidis, N. A., Karapantsios, Τ. D., Kostoglou, M. and Karabelas*, A. J., “A conductance probe for measuring liquid fraction in pipes and packed beds“, Int. J. Multiphase Flow, 18, 653-667,1992, DOI: 10.1016/0301-9322(92)90037-H.. pdf
 • T. D. Karapantsios and H. J. Palmer*, “Spreading of Stearic Acid Monolayers from Solid Crystals,”, 9th International Symp. on Surfactants in Solution, June 10-15, Varna, Bulgaria, 1992. 
 • T. D. Karapantsios, M. Kostoglou and A. J. Karabelas*, “Direct-Contact Condensation of Steam on Wavy Falling Films“,  29th Meeting of the European Two-Phase Flow Group, Stockholm, June 1-3, 1992. 

1991

 • T. D. Karapantsios, N. A. Tsochatzidis, & A.J. Karabelas*, “Liquid Distribution in Horizontal Axially Rotated Packed Beds“,  AIChE Annual Meeting , Los Angeles, CA., November 1991. 

1990

 • Karapantsios, Τ. D., and Karabelas*, A. J., “Surface Characteristics of Roll Waves on Free Falling Films“,  Inter. J .of Multiphase Flow, 16(5), pp. 835-852, 1990, DOI: 10.1016/0301-9322(90)90007-6. pdf

1989

 • Karapantsios, Τ. D., Paras, S. V. and Karabelas*, A. J. “Statistical Characteristics of Free Falling Films at High Reynolds Numbers“, Inter. J. of Multiphase Flow, 15(1), pp.1-21, 1989, DOI: 10.1016/0301-9322(89)90082-7. pdf
 • T. D. Karapantsios and A. J. Karabelas*, “Surface Characteristics of Roll Waves on Free Falling Films“,  AIChE Annual Meeting ,San Francisco, CA. November 1989. 
 • T. D. Karapantsios and H. J. Palmer*, “Measurements of Dilatational Surface Viscosity by the Oscillating Bubble Technique,” Annual Meeting of The American Chemical Society, Seattle, WA., June 1989. 

1988

 • T. D. Karapantsios, S. V. Paras and A. J. Karabelas*,” Statistical Characteristics of Free Falling Films at High Reynolds Numbers“,  2nd International Symposium on Two-Phase Annular & Dispersed Flows, Oxford, United Kingdom, September 6-8, 1988