ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Καθ. Θοδωρής Δ. Καραπάντσιος, Χημικός Μηχανικός, M.S., Ph.D. Διευθυντής Εργαστηρίου Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας Γραφείο 304, 3ος όροφος, Τμήμα Χημείας (Νέο κτίριο)
Διεύθυνση: Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Τ.Θ: 116, Τ.Κ: 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Tel/Fax: +30 2310 99 7772
Email: karapant@chem.auth.gr