Δραστηριότητες

 • T. D. Karapantsios, «Education-R&D-Innovation», Seminar of European Ideas Network: Investing in Education & Innovation, Thessaloniki 11-12 October 2018
 • T. D. Karapantsios, «Space exploration & microgravity», Space and Astronomy Weekend, Anatolia College_ 6-7 October 2018
 • T. D. Karapantsios, Organization of Seminar «Rheology and Rheomety: Basics and Applications», School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 05-10-2017.
 • M. Vlachou, Highly efficient flow boiling macro-structured/ macro-porous channels, 10 years of Networking / Partnering Initiative (NPI), ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 10 November, 2016
 • S. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, T. Karapantsios, Technology Transfer from Space: Electrical impedance spectroscopy device for the diagnosis of Coronary Artery Disease:, When Space meets health, Innovation Exchange, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 8 November, 2016.
 • T. D. Karapantsios, Indicative ELIPS projects, Science and Exploration and related Technologies ESA activities and opportunities for Greek scientists and researchers, KEDEA building, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 4 November 2016
 • J. Lioumbas, T. Karapantsios, French Fries in Space, The researchers Night, Greece, Thessaloniki, COSMOS, 30-9-2016.
 • S. Evgenidis, Cor-IS, DLD Tel-Aviv Innovation Festival, Tel-Aviv, Israel, 27-28 September, 2015.
 • T. D. Karapantsios, «Advanced applications of chemical engineering to industry, enviroment and medicine» 30 years C.P.E.R.I., CE.R.T.H., Thessaloniki, 11 December 2015.
 • S. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, T. Karapantsios, Breaking the Wall of Coronary Artery Disease, Falling Walls Lab in Berlin 2015, Berlin, Germany, 8-9 November, 2015.
 • S. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, T. Karapantsios, Innovative electrical impedance spectroscopy: Technology transfer from space on ground applications, 9th Innovation and Growth Multi-Conference, Thessaloniki, Greece, 7 November, 2015.
 • S. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, T. Karapantsios, Innovative portable impedance spectroscopy device for the diagnosis of Coronary Artery Disease-Cor-IS, Falling Walls Lab in Athens 2015, Athens, Greece, 8 October, 2015.
 • T. D. Karapantsios. Παρουσίαση Ομάδας Δυναμικής Πολυφασικών Συστημάτων, Ημερίδα Δικτύωσης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας, Αθήνα, Ελλάδα, 14 Ιουλίου, 2015.
 • T. Karapantsios, Experiments in the absence of Gravity, Thessaloniki Science Festival 2015, Thessaloniki, Greece, 14-17 May, 2015.
 • Θ. Καραπάντσιος, Συνάντηση με θέμα συζήτησης «Πολιτική με αρχές και αξίες στην εποχή μετά την μεταπολίτευση», ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας) Think Tank, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 22 Δεκεμβρίου, 2014.
 • S. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, T. Karapantsios, Innovative Impedance Spectroscopy device for early indication and diagnosis of Coronary disease, ESA “Down to Earth Competition 2014”, Athens, Greece, 27 November 2014.
 • Θ. Καραπάντσιος, Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας “Δημιουργία βιώσιμων καινοτόμων επιχειρήσεων», Grow 2 Market: 1st Demo Day of Thessaloniki Start-up Innovation Hub, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, “Noesis” Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας Α.Ε., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 10 Νοεμβρίου, 2014.
 • S. Evgendis, J. Lioumbas, T. Karapantsios, Emerging technologies in diagnostics and industrial applications, Successful R&I in Europe 2014 – 6th European Networking Event, Dusseldorf, Germany, 30-31 October, 2014.