Δραστηριότητες

 • Διαδικτυακό άρθρο στην ιστοσελίδα του European Chemical Society για τη συμμετοχή του Εργαστηρίου μας σε πειράματα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό “Thessaloniki School of Chemistry experiments go to space” Sotiris Evgenidis, Thodoris Karapantsios 2022.
 • Διαδικτυακό άρθρο στην ιστοσελίδα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Τύπου (ANA-MPA) για τη συμμετοχή του Εργαστηρίου μας σε πειράματα μελέτης γαλακτώματων στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. 27 Απριλίου 2022
 • T. Karapantsios, “A research group in the School of Chemistry of Aristotle University of Thessaloniki operates an emulsification experiment onboard the International Space Station”, Chemical Chronicles, 84(2), 8-11, 2022, pdf.
 • S. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, T. Karapantsios, The Cor-IS ProjectInnovative Research and Student Groups of Aristotle University, Pavilion 12 (Digital Greece, Ministry of Digital Policy, Telecommunications and Media), International Fair of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 15 September, 2019.
 • T.D. Karapantsios, Organization of Prof. S. Caserta’s  Seminar  Università degli studi di Napoli Federico II, Italy) on “Rheology, Rheometry and Applications”, School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 05 July 2019.
 • T.D. Karapantsios, Organization of Prof. V. Papadopoulou’s Lecture (North Carolina University, USA) on “Bubble dynamics – From scuba diving physiology to cancer imaging and therapy”, School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 09 May 2019.
 • S. Evgenidis, Representing Thallium in the Periodic Table of Younger Chemists for performing and exploiting research under micro- and hyper-gravity conditions, Contact with the Periodic Table of Chemical Elements, Association of Greek Chemists-Regional Department of Central and Western Macedonia, Thessaloniki, Greece, 11 April, 2019. (INVITED)
 • T.D. Karapantsios, “Problems and difficulties in commercial exploitation of academic research”, Seminar of World Intellectual Property Organization (WIPO), Thessaloniki, 11/4/2019
 • S. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, T. Karapantsios, A medical device from space for Coronary Artery Disease diagnosis, 11th International University Competition on Entrepreneurship and Innovation 2018-Ennovation 2018, Athens, Greece, 30 January, 2019.
 • T. D. Karapantsios, “Forced wetting under controlled body forces, Invited lecture, Seminar at Collaborative Research Center at TU Darmstadt”, Germany, 25 January 2019
 • T. D. Karapantsios, “Education-R&D-Innovation”, Seminar of European Ideas Network:
  Investing in Education & Innovation, Thessaloniki 11-12 October 2018
 • T. D. Karapantsios, “Space exploration & microgravity”, Space and Astronomy Weekend,
  Anatolia College_ 6-7 October 2018
 • T. D. Karapantsios, Organization of Seminar “Rheology and Rheomety: Basics and Applications”, School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 05-10-2017.
 • M. Vlachou, Highly efficient flow boiling macro-structured/ macro-porous channels, 10 years of Networking / Partnering Initiative (NPI), ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 10 November, 2016
 • S. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, T. Karapantsios, Technology Transfer from Space: Electrical impedance spectroscopy device for the diagnosis of Coronary Artery Disease:, When Space meets health, Innovation Exchange, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 8 November, 2016.
 • T. D. Karapantsios, Indicative ELIPS projects, Science and Exploration and related Technologies ESA activities and opportunities for Greek scientists and researchers, KEDEA building, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 4 November 2016
 • J. Lioumbas, T. Karapantsios, French Fries in Space, The researchers Night, Greece, Thessaloniki, COSMOS, 30-9-2016.
 • S. Evgenidis, Cor-IS, DLD Tel-Aviv Innovation Festival, Tel-Aviv, Israel, 27-28 September, 2015.
 • T. D. Karapantsios, “Advanced applications of chemical engineering to industry, enviroment and medicine” 30 years C.P.E.R.I., CE.R.T.H., Thessaloniki, 11 December 2015.
 • S. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, T. Karapantsios, Breaking the Wall of Coronary Artery Disease, Falling Walls Lab in Berlin 2015, Berlin, Germany, 8-9 November, 2015.
 • S. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, T. Karapantsios, Innovative electrical impedance spectroscopy: Technology transfer from space on ground applications, 9th Innovation and Growth Multi-Conference, Thessaloniki, Greece, 7 November, 2015.
 • S. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, T. Karapantsios, Innovative portable impedance spectroscopy device for the diagnosis of Coronary Artery Disease-Cor-IS, Falling Walls Lab in Athens 2015, Athens, Greece, 8 October, 2015.
 • Θ. Καραπάντσιος, Παρουσίαση Ομάδας Δυναμικής Πολυφασικών Συστημάτων, Ημερίδα Δικτύωσης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας, Αθήνα, Ελλάδα, 14 Ιουλίου, 2015.
 • T. Karapantsios, Experiments in the absence of Gravity, Thessaloniki Science Festival 2015, Thessaloniki, Greece, 14-17 May, 2015.
 • Θ. Καραπάντσιος, Συνάντηση με θέμα συζήτησης «Πολιτική με αρχές και αξίες στην εποχή μετά την μεταπολίτευση», ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας) Think Tank, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 22 Δεκεμβρίου, 2014.
 • S. Evgenidis, K. Zacharias, G. Karagiannis, T. Karapantsios, Innovative Impedance Spectroscopy device for early indication and diagnosis of Coronary disease, ESA “Down to Earth Competition 2014”, Athens, Greece, 27 November 2014.
 • Θ. Καραπάντσιος, Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας “Δημιουργία βιώσιμων καινοτόμων επιχειρήσεων», Grow 2 Market: 1st Demo Day of Thessaloniki Start-up Innovation Hub, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, “Noesis” Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας Α.Ε., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 10 Νοεμβρίου, 2014.
 • S. Evgendis, J. Lioumbas, T. Karapantsios, Emerging technologies in diagnostics and industrial applications, Successful R&I in Europe 2014 – 6th European Networking Event, Dusseldorf, Germany, 30-31 October, 2014.