Επικεφαλής: Καθ. Θοδωρής Δ. Καραπάντσιος

Th. Karapantsios

Χημικός Μηχανικός, M.S., Ph.D.,

Διευθυντής Εργαστηρίου Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Ομάδα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Φαινόμενα Μεταφοράς Ορμής, Θερμότητας και Μάζας & Μηχανική Συμπεριφορά Διεπιφανειών με εφαρμογή στην:
(1) Εντατικοποίηση διεργασιών ανταλλαγής ενέργειας (βρασμός, συμπύκνωση, εξάτμιση, τηγάνισμα)
(2) Έλεγχος σταθερότητας και ρεολογία γαλακτωμάτων και αφρών (τρόφιμα, καλλυντικά, απορρυπαντικά)
(3) Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων
(4) Ανάπτυξη ιατρικών διαγνωστικών μηχανημάτων ελέγχου κυκλοφορίας αίματος στο ανθρώπινο σώμα (έλεγχος στεφανιαίας νόσου, έλεγχος νόσου αποσυμπίεσης)
(5) Διαβροχή στερεών υλικών (βαφές, επιστρώματα, επικαλύψεις, βιουμένια)
(6) Αναβάθμιση και χαρακτηρισμός υλικών όσον αφορά στην σταθερότητα τους ενάντια στη φθορά από χρήση και γήρανση