Επικοινωνία

 

Καθηγητής Θοδωρής Δ. Καραπάντσιος,
Χημικός Μηχανικός, M.S., Ph.D.,
Γραφείο: Γραφείο 304, 3ος όροφος, Κτίριο Νέου Χημείου, Τμήμα Χημείας
Διεύθυνση: Εργ. Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ), Παν. Θυρίδα: 116, 54124, Θεσ/νίκη
Tηλ/Fax: +30 2310 99 7772
Email: karapant@chem.auth.gr